Sdělení MF čj. 281/55 462/2002, Finanční zpravodaj 5-6/2001

 

Informace pro účetní jednotky o nepoužitelnosti některých pokynů, sdělení, oznámení a postupů, čj. 28/78 511/2007-283, Finanční zpravodaj 10/2007

 

IInformace Finanční správy k § 36 odst. 11 ZDPH, čj. 18/86 193/2008

 

Metodické sdělení MMR (aktualizace 31. 1. 2017)

  • Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů a k vyhlášce č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
  • Metodický pokyn k zákonu č. 67/2013 Sb., ve znění zákona č. 104/2015 Sb. kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty