Odměny pro členy výboru a předsedu SVJ schvaluje podle Stanov SVJ shromáždění vlastníků. V našem SVJ nebyly odměny nikdy projednávány a žádná odměna nebyla schválena.

SVJ je účetní jednotka, která nemá vlastní účetnictví a neúčtuje podle zákona o účetnictví. Nemá vlastní účetní knihy a nemá finanční majetek. Na případné odměny nemá finanční prostředky.

Finanční prostředky vlastníků si správce SBD HODOŇAN nezákonně účtuje do svého účetnictví a vykazuje je jako svůj majetek. Správce SBD HODOŇAN protiprávně účtuje SVJ ve svém vnitropodnikovém účetnictví jako bytové středisko SBD HODOŇAN.

Správce SBD HODOŇAN vyplácí statutárnímu orgánu SVJ finanční částky podle svého rozhodnutí, bez rozhodnutí SVJ. Tyto platby nazývá „Odměny statutárních orgánů“.

 

Přehled odměn, které SBD HODOŇAN vyplatilo

Odměny statutárního orgánu v letech 2013 - 2022 podle příloh k účetním závěrkám.

Účetní rok

Odměna

Dokument

2013

4 000 Kč

Účetní závěrka SVJ 2013

2014

17 000 Kč

Účetní závěrka SVJ 2014

2015

41 400 Kč

Účetní závěrka SVJ 2015

2016

41 400 Kč

Účetní závěrka SVJ 2016

2017

41 400 Kč

Účetní závěrka SVJ 2017

2018

47 400 Kč

Účetní závěrka SVJ 2018

2019

41 400 Kč

Účetní závěrka SVJ 2019

2020

41 400 Kč

Účetní závěrka SVJ 2020

2021

41 400 Kč

Účetní závěrka SVJ 2021

2021

41 400 Kč

Účetní závěrka SVJ 2022

 

358 200 Kč

 

 

Celková finanční částka, kterou SBD HODOŇAN na odměnách statutárního orgánů vyplatilo, podle příloh k účetním závěrkám 2013 – 2022, dosáhla výše 358 200,- Kč.

 

 

Upozorňuji, že článek představuje osobní názor autora a nejedná se o odborný text.