Předseda SVJ, kterého jmenoval soud a nebyl zvolen podle stanov SVJ, organizuje shromáždění vlastníků SVJ. Shromáždění se bude konat 23. 5. 2023 v 18:30 hodin ve vchodu Jižní 3.