Po skončení jednání na SBD HODOŇAN jsem obdržel upomínku od vedení SBD HODOŇAN. V roce 2023 požaduje SBD HODOŇAN uhrazení záloh od roku 2020, které svévolně a protiprávně upravilo.

Je důležité si uvědomit, že povinnost platby záloh zaniká po ukončení zúčtovacího období a provedení vyúčtování. Vymáhat zpětně zálohy po provedeném vyúčtování je zbytečné a soudně neúspěšné.

Je smutné, jak nízká je úroveň účetnictví a personálu SBD HODOŇAN, když je někdo schopen napsat takovou fantazmagorii. Je zřejmé, že účetnictví SBD HODOŇAN nedokáže skutečně vyúčtovat přijaté zálohy v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb. Prováděné vyúčtování záloh podle předpisu považuji za bezprecedentní porušení zákona a bezohledné poškozování vlastníků SVJ. Tato upomínka je toho jasným příkladem.

 

Nemohu pochopit, proč někdo ze SBD HODOŇAN napsal takto absurdní upomínku. Tímto je poškozeno jméno organizace a ukazuje se vysoká míra nekompetence a nedostatek odborných znalostí.

 

 

Upozorňuji, že článek představuje osobní názor autora a nejedná se o odborný text.