Jaký bude nový rok 2023? 

 

Okresní soud v Hodoníně bude pokračovat v soudním řízení ve věci reklamace vyúčtování a informace z účetnictví za rok 2017 a 2018. Žádné z vyúčtování záloh není provedeno na základě účetnictví SVJ. Účetní jednotka SVJ nevede účetnictví podle zákona o účetnictví a neúčtuje ve vlastních účetních knihách. SVJ také nesplňuje roli poskytovatele služeb, protože nevede a nezúčtovává finanční majetek a náklady na služby.

Obě vyúčtování jsou provedena v rámci vnitropodnikového účetnictví SBD HODOŇAN, což je v rozporu se zákonem. SBD HODOŇAN nezákonně účtuje ve svém účetnictví finanční prostředky vlastníků SVJ, které vykazuje jako majetek SBD HODOŇAN. SBD HODOŇAN protiprávně účtuje SVJ ve svém vnitropodnikovém účetnictví jako bytové středisko SBD HODOŇAN.

Žádné vyúčtování záloh od SBD HODOŇAN není v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb. Ve vyúčtovány nejsou zaznamenány skutečně přijaté zálohy za služby. Účetní systém SBD HODOŇAN je, odchylně od zákona, nastaven na vyúčtování záloh podle předpisu.

SVJ má předsedu, který byl jmenován Krajským soudem v Brně a nebyl zvolen v souladu se stanovami SVJ.

 

 

 

Upozorňuji, že článek představuje osobní názor autora a nejedná se o odborný text.