Dnes jsem odeslal SVJ reklamaci předpisu záloh. Navýšení záloh není platné pro vlastníky SVJ. Navyšovat měsíčních zálohy může vedoucí ekonomického úseku SBD HODOŇAN jen členům SBD HODOŇAN. Vlastníci SVJ se řídí stanovami SVJ a pro vlastníky SVJ stále platí poslední projednaný a schválený předpis záloh SVJ platný od 1.1.2019.

.

Text reklamace:

Reklamace předpisu záloh od 1. 2. 2023

Dne 24. 1. 2023 jsem dostal od pana XXXXXX XXXXXXXX dopis s předpisem záloh od 1. 2. 2023. Přílohou dopisu byla informace Ing. XXXXX XXXXXXXXXXX, vedoucí ekonomického úseku, o navýšení měsíčních záloh pro členy SBD HODOŇAN.

Navýšení měsíčních záloh pro vlastníky SVJ není provedeno podle § 4 zákona č. 67/2013 Sb. a článku 11 Stanov SVJ. Předpis záloh není pro vlastníky SVJ platný z následujících důvodů:

 • Poskytovatel služeb (SVJ) neujednal výši záloh s vlastníky SVJ.
 • SVJ o výši záloh nerozhodlo.
 • Změna výše měsíční zálohy není v předpise řádně odůvodněna.

Žádám Vás o uvedení záloh do původního stavu a zaslání opraveného vyúčtování pro bytovou jednotku č. 113:

 • Pojištění domu ve výši 14,- Kč.
 • Vodoměry ve výši 30,- Kč,
 • Záloha na vodné a stočné ve výši 571,- Kč.
 • Záloha na teplo ve výši 491,- Kč.
 • Záloha na teplou vodu ve výši 336,- Kč.

a bytovou jednotku č. 117:

 • Pojištění domu ve výši 22,- Kč.
 • Vodoměry ve výši 30,- Kč,
 • Záloha na vodné a stočné ve výši 268,- Kč.
 • Záloha na teplo ve výši 946,- Kč.
 • Záloha na teplou vodu ve výši 553,- Kč.

V textu předpisu záloh je uveden zavádějící text „Úhrady za užívání nezúčtovatelné s nájemníky/vlastníky“ a „záloha=náklad“. Podle článku 8 Stanov SVJ se musí SVJ s každým vlastníkem všechny zálohy vyúčtovat se skutečnými náklady.

 

 

 

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte mi, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního e-mailu info(zavináč)jizni357.cz. Děkuji!

Tento článek je osobním názorem autora a nejedná se o odborný text. K článku se váže řada dalších dokumentů a informací, které není možné s ohledem na jejich rozsah kompletně zveřejnit. Když budete něco potřebovat, můžete se na mně kdykoliv obrátit.