Další urgence žádosti o informace a doložení dokladů a účetních knih SVJ.

 Text urgence:

Urgence žádosti o informace a doložení dokladů dle zákona č. 67/2013 Sb., seznámení se s účetními knihami a doklady dle zákona č. 89/2012 Sb.

Dne 19. 4. 2022 a 10. 11. 2022 jsem Vás písemně žádal o doložení nákladů, předložení dokladů a seznámení se s účetními knihami a doklady.

Protože se tak nestalo, opakovaně Vás žádám o doložení nákladů na poskytované služby, nákladů na správu domu, předložení účetních dokladů, knih a seznámení se informacemi účetnictví SVJ za rok 2021:

 1. Všechny účetní doklady SVJ mající náležitosti dle § 11 zákona o účetnictví a všechny účetní knihy SVJ vedené dle § 13 zákona o účetnictví, na jejichž základě bylo provedeno vyúčtování a finanční vyrovnání všech přijatých záloh a prokazatelných nákladů na služby a správu domu účetní jednotky SVJ za zúčtovací období roku 2021.
 2. Všechny doklady obsahující kompletní finanční pohyby týkající se SVJ na bankovním účtu a v pokladně správce. Jedná se zejména o následující finanční transakce za rok 2021:
  1. Přijaté a vyplacené finanční prostředky členů SVJ, včetně vlastníka „HODOŇAN, stavební bytové družstvo“.
  2. Vyplacené finanční prostředky dodavatelům na úhradu nákladů na služby a správu domu.
  3. Pohyby, převody a přeúčtování nákladů a finančních prostředků vzájemně mezi SVJ a správcem SBD HODOŇAN.
 3. Všechny účetní doklady SVJ mající náležitosti dle § 11 zákona o účetnictví, na náklady na teplo, vodu, elektřinu, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti a správu domu účtované a vyúčtované za zúčtovací období roku 2021, včetně dokladů na jejich úhradu.
 4. Smlouva o vedení účetních dokladů, pokud existuje.
 5. Účtový rozvrh SVJ.
 6. Způsob označování účetních dokladů.
 7. Všechny inventurní soupisy SVJ.
 8. Všechny dluhy jednotlivých dlužníků SVJ na konci účetního období.

Reklamaci vyúčtování zálohových plateb bytů č. 113 a 117 za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 předložím do 30 dnů ode dne doložení podkladů dle § 8 zákona č. 67/2013 Sb.

K dopisu pana XXXXXX XXXXXXXX ze dne 7. 12. 2022:

 • Žádost na doložení dokladů ze dne 19. 4. 2022 je adresována na SVJ a pan Přikryl v té době nebyl předsedou SVJ.
 • Nejsem členem SBD HODOŇAN a nemám důvod požadovat účetní knihy a doklady z účetnictví SBD HODOŇAN.
 • Jsem vlastník SVJ a podle § 1179 občanského zákoníku se musím s požadavkem na doložení dokladů obrátit na osobu odpovědnou za správu domu. Osobou odpovědnou za správu domu je SVJ.
 • U této osoby – SVJ můžu jako vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů, a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie. V mém případě trvám na nahlížení za osobní účasti SVJ a osobní předložení a doložení dokladů SVJ orgánem SVJ.
 • Podle § 1179 občanského zákoníku může vlastník jednotky nahlížet u SVJ v místě sídla: Jižní 3771/5, 695 01 Hodonín.

 

Upozorňuji, že článek představuje osobní názor autora a nejedná se o odborný text.