Protože předseda SVJ na vyúčtování spoření na vodoměry osobně nereagoval, zaslal jsem dnes předsedovi SVJ předžalobní výzvu. Když nebude předseda SVJ na tuto výzvu reagovat, budu nucen se obrátit na advokátní kancelář.

Text předžalobní výzvy:

 

Předžalobní výzva

 

Vážený pane předsedo,

vodoměry umístěné v bytové jednotce jsou ve vlastnictví každého vlastníka konkrétní bytové jednotky a nejsou společné pro všechny vlastníky bytových jednotek v budově. S ohledem na tuto skutečnost si každý vlastník nese sám náklady na výměnu vodoměru. Pokud je mu v předpisu záloh účtován poplatek za vodoměr, jedná se o "spoření" konkrétního vlastníka bytu na budoucí výměnu vodoměru, která probíhá v zákonem stanovených lhůtách.

 

Jelikož na vodoměry od 1. 2. 2019 nespořím, dne 31. 3. 2019 jsem Vám zaslal řádné vyúčtování vodoměrů, ve kterém jsem žádal o vrácení celkové naspořené částky 3100,- Kč. Na vyúčtování jste nereagoval a výpočet naspořené částky za vodoměry jste nerozporoval. Připomínám, že jste nedoložil žádný záznam a doklad z účetnictví SVJ o čerpání z mého osobního účtu spoření na vodoměry.

 

Dne 2. 5. 2019 jsem Vám zaslal urgenci vyúčtování vodoměrů. Opakovaně jsem žádal o vrácení celkové naspořené částky za vodoměry ve výši 3100,- Kč.

 

Na vyúčtování ze dne 31. 3. 2019 a urgenci vyúčtování ze dne 2. 5. 2019 jste osobně nereagoval. Požadovanou finanční částku za vodoměry jste nerozporoval a nevrátil. Protože nechci řešit vyúčtování vodoměrů právní cestou, zasílám Vám tuto předžalobní výzvu.

 

Vyzýván Vás k finanční úhradě naspořené částky za vodoměry, kterou jsem řádně zdůvodnil a vyčíslil ve vyúčtování ze dne 31. 3. 2019. V případě, že nedojde k finanční úhradě ve lhůtě do sedmi (7) dní od obdržení tohoto dopisu, budu nucen obrátit se na advokátní kancelář a své požadavky vymáhat prostřednictvím advokátního zastoupení, včetně případného soudního vymáhání.

 

Upozorňuji Vás na to, že přijetím funkce předsedy společenství vlastníků jste se zavázal, že tuto funkci budete vykonávat s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Mé finanční náklady na advokátní zastoupení budu považovat za škodu, kterou mi způsobíte vědomě. Upozorňuji Vás, že budu požadovat plnou úhradu vzniklé škody - veškeré náklady na advokátní zastoupení a náklady na soudní řízení.

 

S pozdravem