Dnes jsem zaslal předsedovi SVJ dopis s reklamací předpisu záloh platného od 1. 2. 2019.

V dopise žádám o doložení všech dokladů na změny „Příspěvku na správu“ a informuji předsedu SVJ, že „Příspěvek na správu“ není v účetnictví SVJ správně účtován. Požádal jsem ho, aby zajistil účtování tohoto příspěvku v účetnictví SVJ podle Smlouvy o zajišťování správy společných částí domu, Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví, Vyhlášky č. 504/2002 Sb. a Českých účetních standardů

Text reklamace:

Reklamace měsíčního předpisu záloh platného od 01.02.2019

 

Vážený pane předsedo,

dne 23. 1. 2019 jsem převzal od paní xxxxxxxxxxx měsíční předpis záloh platný od 01.02.2019. Z převzatého předpisu nelze zjistit, zda o předpise záloh rozhodoval předseda SVJ, nebo se jedná o nezávazný dokument správce HODOŇAN, stavební bytové družstvo.

 

K předpisu záloh mám následující připomínky:

  1. V předpise záloh došlo k dalšímu navýšení položky „Příspěvek na správu“ ve výši 186,00 Kč. Doložte mi prosím všechny doklady, pokud existují, na změny „Příspěvku na správu“, kterými se změnil původní poplatek za správu ve výši 173,- Kč/byt/měsíc včetně DPH pro SVJ. Než doložíte požadované doklady na změny „Příspěvku na správu“, mám za to, že všechny změny příspěvku na správu jsou neoprávněné a neplatné.
  2. Z předložených dokladů z účetnictví SVJ jsem zjistil, že „Příspěvek na správu“ není účtován v účetnictví SVJ podle Smlouvy o zajišťování správy společných částí domu, Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví, Vyhlášky č. 504/2002 Sb. a Českých účetních standardů. Na požádání doložím všechny mnou zjištěné skutečnosti.

 

Jako předseda SVJ jste ze zákona odpovědný za vedení účetnictví SVJ včetně účtování „Příspěvku na správu“. Žádám Vás, abyste zajistil účtování tohoto příspěvku v účetnictví SVJ podle Smlouvy o zajišťování správy společných částí domu, Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví, Vyhlášky č. 504/2002 Sb. a Českých účetních standardů.

 

Děkuji,

s pozdravem