1. ustavující shromáždění vlastníků „Společenství pro dům Jižní 3,5,7, 69501 Hodonín“ se konalo ve středu 17. 7. 2013 v 16.00 hodin v zasedací místnosti SBD HODOŇAN, za účasti notářky.