Tento článek je osobním názorem autora a nejedná se o odborný text. K článku se váže řada dalších dokumentů a informací, které není možné kompletně zveřejnit. V případě Vašeho zájmu a po dohodě je lze poskytnout.

 

Všechny finanční odměny si statutární orgán SVJ (druhý výbor SVJ a předseda SVJ) sám pro sebe stanovil. Sám si také určil finanční výši odměny. Odměny, které si statutární orgán SVJ sám sobě přidělil, správce neoprávněně vyplatil.

 

1. Přehled odměn statutárního orgánu SVJ v letech 2013 - 2019 podle příloh k účetním závěrkám SVJ a  účetnictví SVJ:

Účetní rok Odměna Dokument
2013 4 000 Kč Účetní závěrka SVJ 2013
2014 17 000 Kč Účetní závěrka SVJ 2014
2015 41 400 Kč Účetní závěrka SVJ 2015
2016 41 400 Kč Účetní závěrka SVJ 2016
2017 41 400 Kč Účetní závěrka SVJ 2017
2018 47 400 Kč Účetní závěrka SVJ 2018
2019 41 400 Kč Účetnictví SVJ
Celková částka 234 000 Kč  

 

Celková finanční částka neoprávněně vyplacených odměn statutárního orgánů SVJ podle příloh k účetním závěrkám a účetnictví SVJ za roky 2013 - 2019 dosáhla výše 234 000,- Kč.

 

2. Celkové náklady na odměny statutárního orgánu SVJ v letech 2013 - 2019 podle účetnictví SVJ:

Účetní rok Odměna Soc.Zdrav.Poj. Daň Součet
2013 - - - -
2014 17 000 Kč 5 780 Kč 3 420 Kč 26 200 Kč
2015 41 400 Kč 14 076 Kč 8 325 Kč 63 801 Kč
2016 41 400 Kč 14 076 Kč 8 325 Kč 63 801 Kč
2017 41 400 Kč 14 076 Kč 8 325 Kč 63 801 Kč
2018 47 400 Kč 18 632 Kč 9 240 Kč 75 272 Kč
2019 41 400 Kč 14 035 Kč 8 325 Kč 31 908 Kč
Celková částka 234 300 Kč 80 675 Kč 45 960 Kč 356 676 Kč

 

Celkové náklady na neoprávněně vyplacené odměny statutárního orgánů SVJ podle účetnictví SVJ za roky 2013 - 2019 jsou ve výši 356 676,- Kč.

 

K odměnám statutárních orgánů mám tři doplňující informace:

  1. V roce 2013 nebyla prvnímu výboru SVJ a pověřenému vlastníku SVJ vyplacena žádná odměna. Údaj v Příloze k účetní závěrce není pravdivý a částka 4 000,- Kč odměny statutárnímu orgánu je smyšlená.
  2. Finanční odměnu pro statutární orgán schvaluje shromáždění SVJ. Na žádném shromáždění SVJ nebyla projednána a schválena finanční odměna pro statutární orgán SVJ. Neexistuje žádné usnesení ze shromáždění SVJ, na kterém byla dle stanov projednána a schválena finanční částka odměny statutárnímu orgánu. O všech finančních odměnách rozhodoval statutární orgán sám, bez shromáždění vlastníků.
    Toto svévolné jednání statutárního orgánu je v rozporu se stanovami SVJ a občanským zákoníkem.
  3. Zvolený statutární orgán se zavázal, že bude vykonávat svoji funkci s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Statutární orgán, který nekoná a nejedná podle občanského zákoníku jako řádný hospodář jedná nedbale. Nedbale jednající statutární orgán nemůže dostat žádnou odměnu.