Účetnictví SVJ

Tento článek je osobním názorem autora a nejedná se o odborný text. K článku se váže řada dalších dokumentů a informací, které není možné kompletně zveřejnit. V případě Vašeho zájmu a po dohodě je lze poskytnout.

 

Účetní jednotka „Společenství vlastníků jednotek Jižní 3, 5, 7, 695 01 Hodonín“ (dále jen SVJ) nemá vlastní samostatně vedené účetnictví.

 • Účetnictví SVJ vede Správce „HODOŇAN, stavební bytové družstvo“ (dále jen SBD HODOŇAN).
  • Všechny účetní případy SVJ jsou účtovány v účetnictví SBD HODOŇAN.
  • Účetní jednotka SVJ je zde vedena a účtována jako středisko bytového hospodářství družstva.
  • SVJ nevede samostatné účetnictví jako jeden celek, který je oddělený od účetnictví bytového družstva.
 • Zodpovědnost za správné, úplné, průkazné a srozumitelné účetnictví SVJ má předseda SVJ.

Na základě dostupných informací a studia účetních dokladů jsem sestavil následující model účetnictví SVJ. Model ukazuje způsob vedení účetnictví a zobrazuje vzájemné účetní vztahy mezi SVJ a SBD HODOŇAN.

Hlavní informace o účetní jednotce SBD HODOŇAN:

 • SBD HODOŇAN je správcem SVJ
 • IČO: 000 49 018
 • Účetní závěrky jsou uloženy ve sbírce listin u KS Brno
 • SBD je plátce DPH
 • SBD účtuje podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

 

Základní popis účetnictví SBD HODOŇAN

 • Dle příkazu SVJ předávají vlastníci SVJ své finanční prostředky do pokladny SBD HODOŇAN.
 • Dle příkazu SVJ předávají vlastníci SVJ své finanční prostředky na bankovní účet SBD HODOŇAN.
 • SBD HODOŇAN vlastní a spravuje finanční prostředky vlastníků SVJ.
 • SBD HODOŇAN nakládá s finančními prostředky bez vědomí a souhlasu vlastníků SVJ.
 • SBD HODOŇAN nevykazuje žádné finančními prostředky SVJ v účetnictví bytového družstva.
 • SBD HODOŇAN nevede samostatné a oddělené účetnictví SVJ jako jeden celek.
 • SBD HODOŇAN vede účetnictví SVJ, ve kterém se neúčtuje v účetních knihách SVJ.
 • SBD HODOŇAN účtuje účetní jednotku SVJ jako „středisko bytového hospodářství“.
 • V účetnictví SBD HODOŇAN je účetní jednotka SVJ vedena jako „Firma 0150 Jižní 3,5,7“.
 • V účetnictví SBD HODOŇAN jsou všechny účetní případy účetní jednotky SVJ vedeny podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb.

 

Hlavní informace o účetní jednotce SVJ:

 • IČO: 019 35 593
 • Účetní závěrky jsou uloženy ve sbírce listin u KS Brno
 • SVJ není plátce DPH
 • SVJ účtuje podle Vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.

 

Základní popis účetnictví SVJ

 • SVJ nemá vlastní bankovní účet.
 • SVJ nemá vlastní pokladnu.
 • SVJ nemá vlastní finanční prostředky.
 • SVJ nevede účetní deník.
 • SVJ nevede knihy analytické evidence.
 • SVJ neúčtuje faktury a účetní doklady.
 • SVJ neúčtuje podvojnými zápisy.
 • SVJ neotevírá a neuzavírá účetní knihy.
 • SVJ neúčtuje podle Českých účetních standardů.
 • SVJ neúčtuje na účtech:
  • 22 - Peněžní prostředky na účtech.
  • 31 - Pohledávky - 311 Odběratel.
  • 32 - Závazky - 321 Dodavatelé.
  • 93 - Výsledek hospodaření.
  • 96 - Závěrkové účty
 • Účetní případy jsou u SBD HODOŇAN vedeny podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. a u SVJ podle Vyhlášky č. 504/2002 Sb.
 • SVJ nevede a nevykazuje žádné finanční prostředky, které od vlastníků přijalo nebo vlastníkům vyplatilo.