Informace pro účetní jednotky o nepoužitelnosti některých pokynů, sdělení, oznámení a postupů, čj. 28/78 511/2007-283 byla uveřejněná ve Finančním zpravodaji č. 10/2007.

 

Text informace:

 

Informace pro účetní jednotky o nepoužitelnosti některých pokynů, sdělení, oznámení a postupů pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně pro ostatní účetní jednotky

 

Č.j. 28/78 511/2007-283

Na základě četných dotazů týkajících se platnosti resortních předpisů uveřejněných ve finančních zpravo­dajích, které nebyly výslovně zrušeny, upozorňujeme účetní jednotky, že vzhledem k neaktuálnosti nejsou pro vedení účetnictví od 1. ledna 2008 použitelné níže uvedené pokyny, sdělení, oznámení a postupy:

 

 1. 283/130 570/2002 FZ 11-12/2002

Sdělení k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2002 u okresních úřadů, organizačních složek státu a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

 1. 283/130 569/2002 FZ        11-12/2002

Sdělení k sestavení roční účetní uzávěrky a k předklá­dání údajů roční účetní závěrky za rok 2002 u organi­začních složek státu a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

 1. 283/130 568/2002 FZ        11-12/2002

Sdělení k sestavení roční účetní uzávěrky a k předložení údajů roční účetní závěrky za rok 2002 u územních samosprávných celků (krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí) a jimi zřizovaných příspěvkových organizací

 

 1. 281/55 462/2002 FZ        5/2002

Sdělení k účtování a daňové povinnosti společností vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb. (o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů

 

 1. 283/54 989/2001 FZ 7-8/2001

Sdělení k použití některých ustanovení Opatření o rozpočtové skladbě, vydaného čj. 111/74 200/1997, ve znění opatření čj. 111/50 030/1998, čj. 111/60 840/1998, čj. 114/6 188/2000 (dále jen „opatření“)

 1. 281/107 716/2000, 152/106 562/2000,

162/106 531/2000                 FZ 11/2000

Sdělení k účtování společenství vlastníků jednotek - právnické osoby dle zákona č. 103/2000 Sb.

 1. 283/85 144/1998 FZ 12/1998

Sdělení k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1998 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizova­ných

 1. 283/85 143/1998          FZ 12/1998

Sdělení k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1998 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

 1. 283/33 166/1997          FZ 5/1997

Sdělení o účtování nákladů vyplývajících ze zákona č. 18/92 Sb., o civilní službě, ve znění zákona č. 135/93 Sb. a z nařízení vlády č. 372/1992 Sb. ve znění nařízení vlády č. 85/1993 Sb.

 1. 283/20 648/1997 FZ 4/1997

Sdělení o způsobu účtování rozpočtových příjmů a výdajů uskutečněných v hotovosti prostřednictvím pokladny malých obcí

 1. 283/83 888/1996          FZ 12/1996

Sdělení k sestavení roční účetní uzávěrky a k předklá­dání údajů roční účetní závěrky za rok 1996 u ústřed­ních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

 1. 283/83 887/1996          FZ 12/1996

Sdělení k sestavení roční účetní uzávěrky a k předklá­dání údajů roční účetní závěrky za rok 1996 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

 1. 283/66 197/1996          FZ 12/1996

Sdělení k sestavování účetního výkazu rozpočtových a příspěvkových organizací a obcí ROZVAHA ÚČ - ROPO 3 - 02 za rok 1997