Dnes jsem zaslal předsedovi SVJ dopis s reklamací předpisu záloh platného od 1. 2. 2019.

V dopise žádám o doložení všech dokladů na změny „Příspěvku na správu“ a informuji předsedu SVJ, že „Příspěvek na správu“ není v účetnictví SVJ správně účtován. Požádal jsem ho, aby zajistil účtování tohoto příspěvku v účetnictví SVJ podle Smlouvy o zajišťování správy společných částí domu, Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví, Vyhlášky č. 504/2002 Sb. a Českých účetních standardů

V pondělí dne 25. 2. 2019 v 19.00 hodin se ve společných prostorách vchodu Jižní 3 bude konat shromáždění vlastníků "Společenství vlastníků jednotek Jižní 3, 5, 7, 695 01 Hodonín".

Ve středu 6. 2. 2019 se v 19.00 hodin konalo čtrnácté shromáždění vlastníků "Společenství vlastníků jednotek Jižní 3, 5, 7, 695 01 Hodonín". Text zápisu 14. shromáždění

Ve středu dne 6. 2. 2019 v 19.00 hodin se ve společných prostorách vchodu Jižní 3 bude konat shromáždění vlastníků "Společenství vlastníků jednotek Jižní 3, 5, 7, 695 01 Hodonín".