Dnes jsem zaslal předsedovi SVJ reklamaci vyúčtování záloh za rok 2018.

Dnes jsem zaslal předsedovi SVJ opakovanou žádost o doložení dokladů k vyúčtování služeb za rok 2018.

Dnes jsem zaslal předsedovi SVJ opakovanou žádost o nahlédnutí do účetních knih a seznámení se s doklady a informacemi účetnictví SVJ za rok 2018.

Dnes jsem zaslal předsedovi SVJ urgenci vyúčtování spoření na vodoměry. Opakovaně žádám o vrácení celkové naspořené částky 3100,- Kč.

Dnes jsem zaslal předsedovi SVJ žádost o nahlédnutí do účetních knih a seznámení se s doklady a informacemi účetnictví SVJ za rok 2018.

Dnes jsem dostal dopis od advokátky SVJ.

Dnes jsem zaslal předsedovi SVJ žádost o doložení dokladů k vyúčtování služeb za rok.

 

Dnes jsem zaslal předsedovi SVJ vyúčtování spoření na vodoměry. Žádám o vrácení celkové naspořené částky 3100,- Kč. Tabulky záloh na výměnu vodoměrů od SVJ a SBD HODOŇAN jsou nesrozumitelné, neúplné a finančně nepřesné.

Dnes jsem zaslal předsedovi SVJ dopis s druhou reklamací předpisu záloh platného od 1. 2. 2019.

Navýšení „Příspěvku na správu“ jen pro dva byty je diskriminační, v rozporu se stanovami SVJ, porušením občanského zákoníku a porušením nařízení vlády č. 366/2013 Sb. Změna „Zálohy na vodné a stočné“ nebyla dle § 5 zákona o službách řádně odůvodněna a proto ke zvýšení zálohy nedošlo.

V pondělí 25. 2. 2019 se v 19.00 hodin konalo patnácté shromáždění vlastníků "Společenství vlastníků jednotek Jižní 3, 5, 7, 695 01 Hodonín".

Text zápisu 15. shromáždění.