Na nástěnce se objevilo sdělení od SBD HODŇAN k zajišťování havarijních služeb. Zpětné účtování od 1. 7. 2019 do dlouhodobé zálohy je dalším příkladem porušování stanov a zákona. Uvidím, zda předseda SVJ bude jednat jako řádný hospodář a bude hájit zájmy SVJ, nebo bude nadále porušovat stanovy SVJ a zákony ČR.

Protože předseda SVJ na moji reklamaci vyúčtování záloh za rok 2018 osobně nereagoval a reklamaci nevyřídil, zaslal jsem dnes předsedovi SVJ předžalobní výzvu. Když nebude předseda SVJ na tuto výzvu reagovat, budu nucen se obrátit na advokátní kancelář.

Protože předseda SVJ nevyřídil moji opakovanou žádost o nahlédnutí do účetních knih a seznámení se s doklady a informacemi účetnictví SVJ za rok 2018, zaslal jsem dnes předsedovi SVJ předžalobní výzvu. Když nebude předseda SVJ na tuto výzvu reagovat, budu nucen se obrátit na advokátní kancelář.

Dnes jsem dostal třetí dopis od advokátky SVJ.

Z důvodu plánované odstávky centrálního zásobování tepelnou energií z Elektrárny Hodonín bude v době od 26. 7. 2019 v 6.00 hodin do 28. 7. 2014 v 16.00 hodin přerušena dodávka tepelné energie pro přípravu teplé vody.

Protože předseda SVJ na moji reklamaci vyúčtování záloh za rok 2018 osobně nereagoval, zaslal jsem dnes předsedovi SVJ urgenci reklamace vyúčtování záloh zarok 2018.

Protože předseda SVJ na vyúčtování spoření na vodoměry osobně nereagoval, zaslal jsem dnes předsedovi SVJ předžalobní výzvu. Když nebude předseda SVJ na tuto výzvu reagovat, budu nucen se obrátit na advokátní kancelář.

Dnes jsem zaslal předsedovi SVJ opakovanou žádost o nahlédnutí do účetních knih a seznámení se s doklady a informacemi účetnictví SVJ za rok 2018.

Dnes jsem odpověděl na druhý dopis od advokátky v roce 2019.

V pondělí 3. 6. 2019 bude v době 7:30 – 15:00 hodin provedeno čištění výměníku. Dodávka TV bude krátkodobě přerušena na dobu 30 – 60 minut a to v ranních a odpoledních hodinách.

Dnes jsem dostal druhý dopis od advokátky SVJ.