Dnes se na nástěnce objevila tato informace ke 2. opravnému vyúčtování.  

Já a nikdo z dalších oslovených vlastníků nedostal 2. opravné vyúčtování. Dodatečná informace k neexistujícímu vyúčtování je jen dalším příkladem polopravd, pololží, manipulací a porušování zákona.

Dodatečná informace SBD HODOŇAN je zmatečná a pro vlastníky SVJ bezpředmětná. Jestliže existuje 2. opravné vyúčtování za rok 2016, bylo a je povinností předsedy SVJ doručit 2. opravné vyúčtování všem vlastníkům SVJ. Nezbytnou součástí opravného vyúčtování je řádné vysvětlení důvodu opravy.

 

Text informace

Informace ke 2. opravnému vyúčtování TS r. 2016

Podáváme Vám tímto dodatečně informaci o 2.opravném vyúčtování u jednoho vlastníka byt.jednotky, jenž vzniklo v chybném započtení počtu osob v položkách elektrika společných prostor a poplatek za výtah celkovým rozdílem 34,- Kč. Tato částka byla všem promítnuta v haléřovém vyrovnání, tzn.že konečné vyúčtování r. 2016 po zaokrouhlení zůstalo Vaše vyúčtování stejné.

 

 

 

 


Tento článek je osobním názorem autora a nejedná se o odborný text. K článku se váže řada dalších dokumentů a informací, které není možné kompletně zveřejnit. V případě Vašeho zájmu a po dohodě je lze poskytnout.