Lektorka na semináři o účetnictví a hospodaření společenství vlastníků jednotek informovala účastníky, že společenství vlastníků jednotek není možné účtovat jako bytové středisko v účetnictví bytového družstva. SVJ vede podle zákona samostatné účetnictví a SBD HODOŇAN nemůže ve svém účetnictví účtovat žádné doklady SVJ, žádné náklady a výnosy SVJ. Náklady a výnosy SVJ zaúčtované v jiném účetnictví než SVJ nelze považovat za náklady a výnosy SVJ.

Lektorka semináře je členkou republikové rady Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR (SMBD), kde je metodickým poradcem pro oblast ekonomiky bytových domů - hospodaření, mzdová problematika, účetnictví a daňové záležitosti bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Zabývá se poradenstvím v oblasti účetnictví a daní bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, kontrolou a vedením jejich účetnictví včetně zpracování daňových přiznání.

 

 

 

 


Tento článek je osobním názorem autora a nejedná se o odborný text. K článku se váže řada dalších dokumentů a informací, které není možné kompletně zveřejnit. V případě Vašeho zájmu a po dohodě je lze poskytnout.