Protože předseda SVJ nevyřídil moji opakovanou žádost o nahlédnutí do účetních knih a seznámení se s doklady a informacemi účetnictví SVJ za rok 2018, zaslal jsem dnes předsedovi SVJ předžalobní výzvu. Když nebude předseda SVJ na tuto výzvu reagovat, budu nucen se obrátit na advokátní kancelář.

Text předžalobní výzvy:

 

Předžalobní výzva

 

Vážený pane předsedo,

dne 6. 5. 2019 a 27. 5. 2019 jsem převzal od vedoucí ekonomického úseku SBD HODOŇAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxx některé účetní doklady, které jsem písemně požadoval. Protože xxxxxxxxxxxxxx nepředložila všechny požadované doklady, opakovaně jsem Vás dopisem ze dne 2. 7. 2019 žádal o nahlédnutí do následujících účetních knih a seznámení se s těmito doklady a informacemi účetnictví SVJ za rok 2018:

  • s označováním účetních dokladů,
  • s výší dluhů jednotlivých dlužníků SVJ na konci účetního období,
  • s účetním deníkem (účetními deníky), hlavní knihou a všemi knihami syntetických a analytických účtů, na kterých byly účtovány pokladní operace (účet 211), bankovní operace (účet 221) a dodavatelsko-odběratelské operace (účet 321),
  • s fakturami, účetními doklady a zápisy v účetních knihách, kde jsou účtovány zálohy na správu domu a vedení účetnictví správcem „HODOŇAN, stavební bytové družstvo“,
  • se všemi zápisy v účetních knihách, kde jsou účtovány mé měsíční zálohy zasílané na účet správce.

 

Na moji opakovanou žádost ze dne 2. 7. 2019 jste osobně nereagoval. Do dnešního dne jste mi neumožnil nahlédnutí do výše uvedených knih a seznámení se s výše uvedenými doklady a informacemi. Upozorňuji Vás, že o nahlédnutí do knih a seznámení se s doklady a informacemi jsem Vás písemně žádal dopisem dne 2. 4. 2019, 12. 5. 2019 a 2. 7. 2019. Protože nechci vymáhat své požadavky právní cestou, zasílám Vám tuto předžalobní výzvu.

 

Vyzýván Vás k tomu, abych mohl dle § 1179 občanského zákoníku nahlédnout do výše uvedených účetních knih a mohl se seznámit se s výše uvedenými doklady a informacemi za účetní období roku 2018.

 

V případě, že nedojde k řádnému vyřízení mého práva dle § 1179 občanského zákoníku ve lhůtě do sedmi (7) dní od obdržení tohoto dopisu, budu nucen se obrátit se na advokátní kancelář a své právo vymáhat prostřednictvím advokátního zastoupení, včetně případného soudního vymáhání.

 

Upozorňuji Vás na to, že přijetím funkce předsedy společenství vlastníků jste se zavázal, že tuto funkci budete vykonávat s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Mé finanční náklady na advokátní zastoupení budu považovat za škodu, kterou mi způsobíte vědomě. Upozorňuji Vás, že budu požadovat plnou úhradu vzniklé škody - veškeré náklady na advokátní zastoupení a náklady na soudní řízení.

 

S pozdravem