Dnes jsem odpověděl na třetí dopis od advokátky v roce 2019.

Text odpovědi:

Vážená paní magistro,

děkuji za Váš dopis ze dne 24. 7. 2019.

Protože v dopise sdělujete stanovisko SVJ bez autorizace předsedy SVJ, tudíž považuji interpretaci stanoviska SVJ ve Vašem dopise za Vaše osobní názory.

K dopisu mám následující připomínky:

1) K Vašim připomínkám k dopisu ze dne 14. 5. 2019

 • Předseda SVJ xxxxxxxxxxxxxxxxx nebyl osobně přítomen na žádném jednání (dne 6. 5. 2019 a 27. 5. 2019) a nepředložil žádné účetní doklady.
 • Doklady, které jsem požadoval a nedostal, jsou uvedeny v opakované žádosti ze dne 13. 5. 2019. Na tuto opakovanou žádost předseda SVJ do dnešního dne nereagoval.
 • Mám za to, že pokud nemá správce SBD HODOŇAN žádný z požadovaných dokladů k dispozici, bylo vyúčtování zálohových plateb za rok 2018 zpracováno na základě nedoložených dokladů. Vyúčtování tedy není správné a má reklamace vyúčtování zálohových plateb za rok 2018 je oprávněná.

2) K Vašim připomínkám k dopisu ze dne 1. 7. 2019

 • Předseda SVJ xxxxxxxxxxxxxxxxx nepotvrdil osobně, že Vaše vyjádření učiněné jménem klienta je také jeho názorem a názorem SVJ. Protože sdělujete stanovisko SVJ bez autorizace předsedy SVJ, považuji interpretaci stanoviska SVJ za Vaše osobní názory.

3) K Vašim připomínkám k dopisu ze dne 2. 7. 2019

 • Předseda SVJ xxxxxxxxxxxxxxxxx nebyl osobně přítomen na žádném jednání (dne 6. 5. 2019 a 27. 5. 2019) a nepředložil žádné účetní doklady.
 • V dopise ze dne 2. 7. 2019 jsem nepožadoval žádné doklady na základě kterých bylo zpracováno vyúčtování zálohových plateb za rok 2018.
 • Vysvětlete prosím panu předsedovi SVJ, že dle § 1179 zákona č. 89/2012 Sb. žádám o nahlédnutí do účetních knih a účetních dokladů účetnictví SVJ za rok 2018.
 • Své požadavky o nahlédnutí do účetních knih a účetních dokladů účetnictví SVJ za rok 2018 jsem zaslal předsedovi SVJ v předžalobní výzvě dne 12. 8. 2019.

4) K Vašim připomínkám k dopisu ze dne 3. 7. 2019

 • Od předsedy SVJ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx jsem osobně nedostal žádné vyúčtování plateb na vodoměry. Reklamaci vyúčtování vodoměrů za rok 2017 a 2018 předseda SVJ xxxxxxxxxxxxxxxxx do dnešního dne nevyřídil.
 • Výměna vodoměrů v roce 2015 a 2017 byla uhrazena finančních prostředků dlouhodobé zálohy SVJ. Od předsedy SVJ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx jsem do dnešního dne nedostal žádný účetní ani jiný doklad s finančními náklady na výměnu vodoměru, které byly čerpány z mého osobního spoření na vodoměry.
 • Informujte prosím předsedu SVJ, že náklady na odečty vodoměrů se účtují podle § 17 Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. Poučte prosím pana předsedu SVJ o jednání dle § 159 občanského zákoníku, protože jako dobrý hospodář nemůže používat osobní spoření vlastníků na výměnu vodoměrů k jinému účelu.

5) K Vašim připomínkám k dopisu ze dne 8. 7. 2019

 • Jak jsem uvedl v připomínce k dopisu ze dne 14. 5. 2019 mám za to, že pokud nemá správce SBD HODOŇAN žádné požadované doklady k dispozici, bylo vyúčtování zálohových plateb za rok 2018 zpracováno na základě nedoložených dokladů, vyúčtování není správné a má reklamace vyúčtování zálohových plateb za rok 2018 je oprávněná.

6) K Vašim připomínkám k dopisu ze dne 9. 7. 2019

 • Předseda SVJ xxxxxxxxxxxxxxxxx se neřídí platnou legislativou. Do dnešního dne nevyřídil reklamaci vyúčtování zálohových plateb za rok 2018 a přeplatky neplatného vyúčtování nejsou splatné.

 

S pozdravem