Na nástěnce se objevilo sdělení od SBD HODŇAN k zajišťování havarijních služeb. Zpětné účtování od 1. 7. 2019 do dlouhodobé zálohy je dalším příkladem porušování stanov a zákona. Uvidím, zda předseda SVJ bude jednat jako řádný hospodář a bude hájit zájmy SVJ, nebo bude nadále porušovat stanovy SVJ a zákony ČR.

 Text sdělení:

  1. července 2019

 

Věc: Sdělení k havarijní službě.

 

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že bytové družstvo nemá kapacity na zajišťování havarijní instalatérské služby a havarijní výtahářské služby, museli jsme přistoupit k zajišťování této služby dodavatelsky. Projednání této služby bylo schváleno představenstvem bytového družstva dne 26.6.2019 usnesením č. 390. Dodavatelské firmy si účtují za instalatérské služby 4 Kč vč. DPH/za bytovou jednotku a měsíc a za výtahářské služby rovněž 4 Kč vč. DPH/za bytovou jednotku a měsíc.

 

Sdělte nám písemně, zda máte zájem na zajišťování havarijních instalatérských a výtahářských služeb. Pokud se neozvete, budeme to považovat za souhlas se zajištěním havarijních služeb. Havarijní služby vám budeme účtovat měsíčně od 1. 7. 2019 do dlouhodobé zálohy a následně od 1. 1. 2020 bude přidána do měsíčního příspěvku vlastníka. Pokud nebudete mít o havarijní službu zájem, musíte si v případě havárií zajistit jiného dodavatele.