Dnes jsem zaslal předsedovi SVJ opakovanou žádost o nahlédnutí do účetních knih a seznámení se s doklady a informacemi účetnictví SVJ za rok 2018.

Text opakované žádosti:

 

Opakovaná žádost o seznámení se s účetními knihami a doklady dle zákona č. 89/2012 Sb.

 

Vážený pane předsedo,

dne 6. 5. 2019 a 27. 5. 2019 jsem převzal od vedoucí ekonomického úseku SBD HODOŇAN xxxxxxxxxxxxxxxxxx některé účetní doklady, které jsem písemně požadoval. Protože xxxxxxxxxxxxx nepředložila všechny požadované doklady, opakovaně Vás žádám o nahlédnutí do následujících účetních knih a seznámení se s těmito doklady a informacemi účetnictví SVJ za rok 2018:

  • s označováním účetních dokladů,
  • s výší dluhů jednotlivých dlužníků SVJ na konci účetního období,
  • s účetním deníkem (účetními deníky), hlavní knihou a všemi knihami syntetických a analytických účtů, na kterých byly účtovány pokladní operace (účet 211), bankovní operace (účet 221) a dodavatelsko-odběratelské operace (účet 321),
  • s fakturami, účetními doklady a zápisy v účetních knihách, kde jsou účtovány zálohy na správu domu a vedení účetnictví správcem „HODOŇAN, stavební bytové družstvo“,
  • se všemi zápisy v účetních knihách, kde jsou účtovány mé měsíční zálohy zasílané na účet správce.

 

S pozdravem