Dnes jsem zaslal předsedovi SVJ opakovanou žádost o doložení dokladů k vyúčtování služeb za rok 2018.

Text opakované žádosti:

 

Opakovaná žádost o informace a doložení dokladů dle zákona č. 67/2013 Sb.

 

Vážený pane předsedo,

dne 6. 5. 2019 jsem převzal od vedoucí ekonomického úseku SBD HODOŇAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxx některé podklady k vyúčtování dle § 8 zákona č. 67/2013 Sb. za období od 01. 2018 do 12. 2018.

 

Dne 6. 5. 2019 xxxxxxxxxxxxx nepředložila následující podklady:

  • Způsob, jakým byla stanovena výše záloh na služby.
  • Způsob, jakým je rozdělen celkový náklad tepla na vytápění a ohřev teplé vody.
  • Doklady, na jejichž základě poskytovatel služeb SVJ prokazatelně pořizuje a následně poskytuje služby na dodávku tepla a teplé vody, dodávku studené vody a elektrické energie. V účetnictví SVJ nejsou zaúčtovány žádné náklady na poskytování služeb spojených s dodávkou tepla, vody a elektřiny.
  • Skutečnou spotřebu elektrické energie směšovací stanice a způsob, jakým byl stanoven náklad směšovací stanice na elektrickou energii.
  • Skutečnou spotřebu elektrické energie mandlu a způsob, jakým byl stanoven poplatek předsedy SVJ pana xxxxxxxxxxxxxxx za elektrickou energii mandlu.
  • Spotřeby podružných vodoměrů a způsob, jakým byl vyčíslen poměr na patní vodoměr studené a teplé vody.

 

Předložené podklady na náklady tepla finančně nesouhlasí s náklady na teplo, které jsou zaúčtované v účetnictví SVJ s účetní závěrkou za rok 2018.

 

Opakovaně Vás žádám o doložení výše uvedených podkladů dle § 8 zákona č. 67/2013 Sb.

 

S pozdravem