Dnes jsem zaslal předsedovi SVJ opakovanou žádost o nahlédnutí do účetních knih a seznámení se s doklady a informacemi účetnictví SVJ za rok 2018.

Text opakované žádosti:

 

Opakovaná žádost o seznámení se s účetními knihami a doklady dle zákona č. 89/2012 Sb.

Vážený pane předsedo,

dne 6. 5. 2019 jsem převzal od vedoucí ekonomického úseku SBD HODOŇAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxx některé účetní doklady, které jsem písemně požadoval. Protože xxxxxxxxxxxxx nepředložila všechny požadované doklady, opakovaně Vás žádám o nahlédnutí do následujících účetních knih a seznámení se s těmito doklady a informacemi účetnictví SVJ za rok 2018:

  • s přílohou k účetní závěrce SVJ,
  • s označováním účetních dokladů,
  • s výší dluhů jednotlivých dlužníků SVJ na konci účetního období,
  • se všemi fakturami a účetními doklady, které se týkají správy domu a majetku,
  • s účetním deníkem (účetními deníky), hlavní knihou a všemi knihami syntetických a analytických účtů, na kterých byly účtovány pokladní operace (účet 211), bankovní operace (účet 221) a dodavatelsko-odběratelské operace (účty 321),
  • s fakturami, účetními doklady a zápisy v účetních knihách, kde jsou účtovány zálohy na správu domu a vedení účetnictví správcem „HODOŇAN, stavební bytové družstvo“,
  • se všemi zápisy v účetních knihách, kde jsou účtovány mé měsíční zálohy zasílané na účet správce.

Protože smlouva o vedení účetních dokladů nebyla dne 6. 5. 2019 předložena, mám za to, že smlouva o vedení účetních dokladů neexistuje.

Účtový rozvrh SVJ za rok 2018 nebyl předložen. Dle vyjádření xxxxxxxxxxxxx nedošlo v účtovém rozvrhu SVJ v roce 2018 k žádným změnám a nadále platí účtový rozvrh SVJ z roku 2017.

Protože dne 6. 5. 2019 nebyla předložena žádná kniha analytických a podrozvahových účtů účetnictví SVJ, mám za to, že žádné knihy analytických a podrozvahových účtů nejsou v účetnictví SVJ vedeny.

 

S pozdravem