Dnes jsem odpověděl na první dopis od advokátky v roce 2019.

Text odpovědi:

 

Odpověď na dopis ze dne 27. 3. 2019

 

Vážená paní magistro,

 

děkuji za Váš dopis ze dne 27. 3. 2019.

Protože v dopise sdělujete stanovisko předsedy SVJ bez jeho autorizace, považuji interpretaci stanoviska předsedy SVJ ve Vašem dopise za Vaše osobní názory.

K Vašemu dopisu mám následující připomínky:

 

  1. Měsíční předpis záloh platný od 1. 2. 2019 nebyl vyhotoven pro všechny bytové jednotky. Vlastníkům, které jsem oslovil, nebyl doručen žádný předpis záloh platný od 1.2.2019. Jak jsem zjistil, předpis záloh platný od 1. 2. 2019 nechal předseda SVJ pan Roman Přikryl zpracovat a doručit jen pro naše dvě bytové jednotky.
  2. Mám za to, že změna příspěvku na správu jen pro naše dvě bytové jednotky je diskriminační a je v rozporu se stanovami SVJ a § 1180 odst. 2 občanského zákoníku.
  3. Příspěvek na správu domu nemůže správce navýšit svévolně a jednostranně, bez písemného oznámení a souhlasu předsedy SVJ. Protože předseda SVJ pan Roman Přikryl nedoložil žádné požadované doklady k navýšení příspěvku na správu, jsou všechny změny příspěvku na správu neoprávněné a neplatné.
  4. Předseda SVJ pan Roman Přikryl nedoručil na změnu zálohy na vodné a stočné od 1.2.2018 žádné písemné oznámení. Dle § 4 zákona č. 67/2013 Sb. nelze změnu zálohy na vodné a stočné od 1.2.2018 požadovat. V roce 2018 nedošlo k žádným změnám v předpise záloh. Předpis záloh platný od 1.1.2017 platil beze změny i v roce 2018. Žalobu u Krajského soudu v Brně na neplatnost změny výše zálohy na vodné a stočné v roce 2018 považuji za oprávněnou.
  5. V tomto roce 2019 další změnu zálohy na vodné a stočné od 1.2.2019 předseda SVJ pan Roman Přikryl řádně nezdůvodnil. Tedy v souladu s § 4 zákona č. 67/2013 Sb.  k žádnému zvýšení zálohy na vodné a stočné od 1.2.2019 nedošlo.
  6. Moje kontaktní adresa „Jižní 3771/5, Hodonín, 695 01“ je uvedena v evidenci vlastníků SVJ. Kontaktní adresa v evidenci vlastníků je stále platná od vzniku SVJ v roce 2013.

 

S pozdravem