Dnes jsem zaslal předsedovi SVJ žádost o nahlédnutí do účetních knih a seznámení se s doklady a informacemi účetnictví SVJ za rok 2018.

Text žádosti:

 

Žádost o seznámení se s účetními knihami a doklady dle zákona č. 89/2012 Sb.

 

Dle § 1179 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

 „Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.“

 

Vážený pane předsedo, v souladu s § 1179 občanského zákoníku Vás žádám o nahlédnutí do následujících účetních knih a seznámení se těmito doklady a informacemi účetnictví SVJ za rok 2018:

 • se smlouvou o vedení účetních dokladů, pokud existuje,
 • s účetní závěrkou SVJ a všemi přílohami,
 • s inventarizací majetku a závazků SVJ včetně všech inventarizačních zápisů,
 • s účtovým rozvrhem SVJ,
 • s označováním účetních dokladů,
 • s účetním deníkem SVJ nebo účetními deníky všech účtů účetnictví SVJ,
 • s hlavní knihou a se všemi knihami analytických účtů účetnictví SVJ,
 • s knihami podrozvahových účtů SVJ, pokud jsou vedeny,
 • s výší dluhů jednotlivých dlužníků SVJ na konci účetního období,
 • se všemi fakturami a účetními doklady, které mi nebyly předloženy v jiné záležitosti,
 • s účetním deníkem (účetními deníky), hlavní knihou a všemi knihami syntetických a analytických účtů, na kterých byly účtovány pokladní operace (účet 211), bankovní operace (účet 221) a dodavatelsko-odběratelské operace (účty 321),
 • s fakturami, účetními doklady a zápisy v účetních knihách, kde jsou účtovány zálohy na správu domu a vedení účetnictví správcem „HODŇAN, stavební bytové družstvo“,
 • se všemi zápisy v účetních knihách, kde jsou účtovány mé měsíční zálohy zasílané na účet správce.

 

V případě, že účetní deník nebo knihy analytických účtů nejsou vedeny, žádám o předložení výpisu všech účtů účetnictví SVJ ve stejném formátu, jako tomu bylo dne 7. 5. 2018 za období roku 2017.

 

Děkuji,

s pozdravem