Dnes jsem zaslal předsedovi SVJ vyúčtování spoření na vodoměry. Žádám o vrácení celkové naspořené částky 3100,- Kč. Tabulky záloh na výměnu vodoměrů od SVJ a SBD HODOŇAN jsou nesrozumitelné, neúplné a finančně nepřesné.

Text vyúčtování:

 

Vyúčtování vodoměrů

 

Vážený pane předsedo,

dle vyjádření advokátky xxxxxxxxxxxxxxxxxxx jsou vodoměry umístěné v bytové jednotce ve vlastnictví každého vlastníka konkrétní bytové jednotky a nejsou společné pro všechny vlastníky bytových jednotek v budově. S ohledem na tuto skutečnost si každý vlastník nese sám náklady na výměnu vodoměru, a pokud je mu v předpisu záloh účtován poplatek za vodoměr, jedná se o "spoření" konkrétního vlastníka bytu na budoucí výměnu vodoměru, která probíhá v zákonem stanovených lhůtách.

 

Dostal jsem dvě tabulky se zálohami na výměnu vodoměrů zpracované xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Obě tabulky (viz. příloha) jsou pro mne nesrozumitelné, neúplné a finančně nepřesné. Do tabulek není zahrnuto spoření za celé účetně uzavřené období od 1.9.2013. V tabulkách nejsou finančně vyčísleny žádné náklady na výměnu vodoměrů. Finanční náklady za odečet vodoměrů nejsou předmětem spoření na výměnu vodoměrů. Podle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. je odečet vodoměrů nákladem vlastní správní činnosti SVJ podle § 1180 odst. 2 občanského zákoníku a nelze je v tabulkách počítat. Zůstatky záloh na vodoměry k vrácení nebyly v tabulkách řádně vypočteny a nejsou finančně správné.

Ani po opakovaných výzvách jste do dnešního dne nedoručil řádné vyúčtování záloh na vodoměry za rok 2017. Do dnešního dne jsem od Vás  nedostal žádný účetní ani jiný doklad s finančními náklady na výměnu vodoměru. Žádné finanční náklady na výměnu vodoměru s námi nebyly nikdy projednány, odsouhlaseny a schváleny.

 

Přehled spoření na vodoměry pro studenou a teplou vodu bytů č. 113, 117:

Období

Počet měsíců

Částka na měsíc Kč

Celkem SV a TV za byt 113 Kč

Celkem SV a TV za byt 117 Kč

1.9.2013 - 31.12.2013

4

20,00

80,00

80,00

1.1.2014 - 31.12.2014

12

20,00

240,00

240,00

1.1.2015 - 31.12.2015

12

20,00

240,00

240,00

1.1.2016 - 31.12.2016

12

20,00

240,00

240,00

1.1.2017 - 31.12.2017

12

30,00

360,00

360,00

1.1.2018 - 31.12.2018

12

30,00

360,00

360,00

1.1.2019 - 1.1.2019

1

30,00

30,00

30,00

   

Celkem Kč

1550,00

1550,00

 

Na základě výše uvedeného, žádám o vrácení celkové naspořené částky 3100,- Kč na bankovní účet xxxxxxxxxxxxxxxxx.

 

Děkuji,

s pozdravem

 

Příloha: Zálohy na výměny vodoměrů bj. 113 a Zálohy na výměny vodoměrů bj. 117