Dnes jsem zaslal předsedovi SVJ dopis s druhou reklamací předpisu záloh platného od 1. 2. 2019.

Navýšení „Příspěvku na správu“ jen pro dva byty je diskriminační, v rozporu se stanovami SVJ, porušením občanského zákoníku a porušením nařízení vlády č. 366/2013 Sb. Změna „Zálohy na vodné a stočné“ nebyla dle § 5 zákona o službách řádně odůvodněna a proto ke zvýšení zálohy nedošlo.

Text reklamace:

Reklamace měsíčního předpisu záloh platného od 01.02.2019

Vážený pane předsedo,

dne 23. 1. 2019 jsem převzal od paní xxxxxxxxxxx měsíční předpis záloh platný od 01.02.2019. Jak jsem zjistil, tento měsíční předpis byl vyhotoven pouze pro byty č. 113 a 117. Žádný jiný vlastník SVJ nedostal nový předpis záloh platný od 01.02.2019.

K předpisu záloh mám následující připomínky:

  1. Usnesením shromáždění vlastníků dne 30. 10. 2018 byl schválen „Příspěvek na správu“ ve výši 181,- Kč na každou bytovou jednotku stejně. V předpise záloh od 01.02.2019 jste svévolně navýšil položku „Příspěvek na správu“ jen pro dva byty společenství na hodnotu 186,00 Kč. Navýšení položky „Příspěvek na správu“ jen pro byty č. 113 a 117 je diskriminační, v rozporu se stanovami SVJ, porušením občanského zákoníku a porušením nařízení vlády č. 366/2013 Sb. Předpis v tomto bodě považuji za neplatný a nadále budu platit „Příspěvek na správu“ podle původního předpisu ve stejné výši pro všechny bytové jednotky.
  2. V předpise záloh od 01.02.2019 byla navýšena položka „Záloha na vodné a stočné“. Změna výše měsíční zálohy nebyla dle § 5 zákona o službách řádně odůvodněna a proto ke zvýšení zálohy nedošlo. Předpis v tomto bodě považuji za neplatný a nadále budu platit položku „Záloha na vodné a stočné“ dle původního předpisu.

Jako předseda SVJ jste se přijetím funkce zavázal, že tuto funkci budete vykonávat s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Žádám Vás o zpracování a doručení nového předpisu záloh, který bude v souladu se stanovami, občanským zákoníkem, zákonem o službách a nařízením vlády č. 366/2013 Sb.

 

Děkuji,

s pozdravem