Z důvodu plánované odstávky centrálního zásobování tepelnou energií z Elektrárny Hodonín bude v době od 26. 7. 2019 v 6.00 hodin do 28. 7. 2014 v 16.00 hodin přerušena dodávka tepelné energie pro přípravu teplé vody.

Urgence reklamace vyúčtování záloh za rok 2018

 

Protože předseda SVJ na moji reklamaci vyúčtování záloh za rok 2018 osobně nereagoval, zaslal jsem dnes předsedovi SVJ urgenci reklamace vyúčtování záloh za rok 2018.

Protože předseda SVJ na vyúčtování spoření na vodoměry osobně nereagoval, zaslal jsem dnes předsedovi SVJ předžalobní výzvu. Když nebude předseda SVJ na tuto výzvu reagovat, budu nucen se obrátit na advokátní kancelář.

Dnes jsem zaslal předsedovi SVJ opakovanou žádost o nahlédnutí do účetních knih a seznámení se s doklady a informacemi účetnictví SVJ za rok 2018.

V pondělí 3. 6. 2019 bude v době 7:30 – 15:00 hodin provedeno čištění výměníku. Dodávka TV bude krátkodobě přerušena na dobu 30 – 60 minut a to v ranních a odpoledních hodinách.

Dnes jsem dostal druhý dopis od advokátky SVJ.

Dnes jsem zaslal předsedovi SVJ reklamaci vyúčtování záloh za rok 2018.

Dnes jsem zaslal předsedovi SVJ opakovanou žádost o doložení dokladů k vyúčtování služeb za rok 2018.

Dnes jsem zaslal předsedovi SVJ opakovanou žádost o nahlédnutí do účetních knih a seznámení se s doklady a informacemi účetnictví SVJ za rok 2018.

Dnes jsem zaslal předsedovi SVJ urgenci vyúčtování spoření na vodoměry. Opakovaně žádám o vrácení celkové naspořené částky 3100,- Kč.

Dnes jsem zaslal předsedovi SVJ žádost o nahlédnutí do účetních knih a seznámení se s doklady a informacemi účetnictví SVJ za rok 2018.

Dnes jsem dostal dopis od advokátky SVJ.

Dnes jsem zaslal předsedovi SVJ žádost o doložení dokladů k vyúčtování služeb za rok.