Dnes jsem zaslal auditorovi dotaz na audit účetnictví SVJ.

Text dotazu:

 

Dotaz na audit účetnictví SVJ

 

Vážený pane,

od předsedy SVJ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jsem dostal Vámi zpracovanou „Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené dle českých účetních předpisů k datu 31. 12. 2017 společnosti HODOŇAN, stavební bytové družstvo Na Pískách 3275/3 695 01 Hodonín“ (SBD HODOŇAN).

Jsme v situaci, kdy SBD HODOŇAN spravuje a účtuje naše „Společenství vlastníků jednotek Jižní 3, 5, 7, 695 01 Hodonín“, IČO 01935593 (SVJ). Účetnictví SVJ je vedeno v účetnictví správce SBD HODOŇAN jako středisko bytového hospodářství. Finanční prostředky SVJ jsou uloženy na bankovním účtu a v pokladně bytového družstva.

Předseda SVJ předkládá Váš audit jako doklad, že účetní závěrka SVJ byla auditorem ověřena a účetnictví SVJ je vedeno dle českých účetních předpisů. Protože mám určité pochybnosti, prosím o zodpovězení následujících otázek:

  1. Je Váš audit společnosti SBD HODOŇAN také auditem SVJ?
  2. V účetní závěrce SVJ, v účetní závěrce SBD HODOŇAN a ani ve Vaší zprávě auditora jsem nenašel, jaká výše finančních prostředků SVJ je vložena do účetnictví SBD HODOŇAN. Finanční prostředky vlastníků SVJ nejsou majetkem správce SBD HODOŇAN. Kde tuto informaci v účetnictví najdu?
  3. Je možné účtovat všechny účetní případy SVJ v účetnictví správce SBD HODOŇAN podle směrné účtové osnovy vyhlášky č. 500/2002 Sb. a následně tyto případy vykazovat v účetnictví SVJ podle směrné účtové osnovy vyhlášky č. 504/2002 Sb.?

 

Děkuji Vám za zpracování této žádosti.