Dnes jsem dostal třetí dopis od advokátky SVJ.

 

Text dopisu:

 

Věc: Reakce na dopisy

  • ze dne 14.5.2019 • reklamace vyúčtování záloh za rok 2018,
  • ze dne 1.7.2019 - odpověď na dopis ze dne 21.5.2019,
  • ze dne 2.7.2019 - opakovaná žádost o seznámení se s účetními knihami a doklady dle z.č. 89/2012 Sb.,
  • ze dne 3.7.2019 - předžalobní výzva,
  • ze dne 8.7.2019 - urgence reklamace vyúčtování záloh za tok 2018,
  • ze dne 9.7.2019 - vrácení poštovních poukázek.

 

Vážený pane,

 

v zastoupení Společenství vlastníků jednotek Jižní 3,5,7, 695 01 Hodonín, IČ 019 35 593, se sídlem Jižní 3771/5, 695 01 Hodonín, Vám sděluji následující stanovisko mého klienta k Vaši korespondenci:

 

K Vašemu dopisu ze dne 14.5.2019 sděluji následující:

- můj klient Vám v součinnosti se správcem (tj. HODOŇAN, stavební bytové družstvo), na jednáni, které proběhlo dne 6.5.2019 a 27.5.2019, předložil veškeré účetní doklady, které má k dispozici, a na základě kterých bylo zpracováno vyúčtování zálohových plateb za rok 2018.

 

K Vašemu dopisu ze dne 1.7.2019 sděluji následující:

- k Vaší replice na můj dopis ze dne 21.5.2019 pouze sděluji, že trvám na svém stanovisko, vyjádřeném v dopise ze dne 21.5.2019. když toto vyjádření činím jménem svého klienta, tj. Společenství vlastníků jednotek Jižní 3,5,7, 695 01 Hodonín, IČ 019 35 593, se sídlem Jižní 3771/5. 695 01 Hodonín, tedy nejedná se o mé osobní názory.

 

K Vašemu dopisu ze dne 2.7.2019 sděluji následující:

  • můj klient Vám v součinnosti se správcem (tj HODOŇAN, stavební bytové družstvo), na jednání, které proběhlo dne 6.5.2019 a 27.5.2019, předložil veškeré účetní doklady, které má k dispozici, a na základě kterých bylo zpracováno vyúčtování zálohových plateb za rok 2018.

 

K Vašemu dopisu ze dne 3.7.2019 sděluji následující:

- pokud se týká plateb vlastníků na vodoměry umístěné v jednotlivých bytových jednotkách, pak tyto částky již nehradíte, když můj klient Vám opakované zaslal vyúčtování těchto plateb. Vaše vyúčtování na částku 3.100,-Kč není správné, neboť nepočítá s platbami za výměnu vodoměrů, které byly v minulosti fakticky realizovány (v únoru 2015 a v dubnu 2017 proběhla u obou Vašich bytů výměna vodoměrů), a taktéž zde nejsou zohledněny platby za pravidelné odečty těchto vodoměrů. Proto můj klient Vámi předložené vyúčtování nepovažuje za správné, a nárok na zaplacení částky ve výši 3.100,-Kč neuznává.

 

K Vašemu dopisu ze dne 8.7.2019 sděluji následující:

- můj klient Vám v součinnosti se správcem (tj. HODOŇAN, stavební bytové družstvo), na jednání, které proběhlo dne 6.5.2019 a 27.5.2019, předložil veškeré účetní doklady, které má k dispozici, a na základě kterých bylo zpracováno vyúčtování zálohových plateb za rok 2018.

 

K Vašemu dopisu ze dne 9.7.2019 sděluji následující:

- můj klient bere na vědomí, že jste znehodnotil poštovní poukázky bytů č. 113 a 117, když přeplatek zálohových plateb Vám byl řádně zaslán dle platné legislativy.

 

S pozdravem