Dnes jsem dostal druhý dopis od advokátky SVJ.

Text dopisu:

 

Věc: Reakce na dopisy

- ze dne 28.4.2019,

- ze dne 13.5.2019 - opakovaná žádost o informace a doložení dokladů,

- ze dne 31.3.2019 - vyúčtování vodoměrů.

 

Vážený pane,

 

v zastoupení Společenství vlastníků jednotek Jižní 3,5,7, 695 01 Hodonín, IČ 019 35 593, se sídlem Jižní 3771/5, 695 01 Hodonín, Vám sděluji následující stanovisko mého klienta k Vaši korespondenci:

 

K Vašemu dopisu ze dne 28.4.2019 sděluji následující:

- měsíční předpis záloh platný od 1.2.2019 byl vyhotoven pro všechny bytové jednotky, nicméně pouze Vám byl osobně doručen, tedy ostatním vlastníkům nebyl doručen.

- příspěvek na správu byl zvýšen pro všechny bytové jednotky, když k tomuto zvýšení o inflaci došlo dle platně uzavřené smlouvy o zajištění správy domu. Úprava o inflaci může být dle platné smlouvy provedena i jednostranně, tedy bez písemného souhlasu SVJ.

- pokud se týká položky "Záloha na vodné a stočné", pak tato záloha Vám byla stanovena zpět na částku, která byla platná v lednu 2018, neboť žalobou, kterou jste prostřednictvím advokátky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podal ke Krajskému soudu v Brně dne 29.1.2019, namítáte neplatnost změny výše zálohy na vodné a stočné, když k této úpravě došlo již od 2/2018. Tedy u jednotky č. 13 se opět hradí záloha ve výši 571,-Kč měsíčně, a u jednotky č. 17 je nyní předpis opět stanoven na 268,-Kč měsíčně.

 

K Vašemu dopisu ze dne 13.5.2019 sděluji následující:

- každý vlastník bytové jednotky si stanoví sám výši záloh na služby,

- celkový náklad tepla na vytápění a ohřev teplé vody byl rozdělen dle platné vyhlášky č. 268/2015 Sb.,

- pokud dále ve svém dopisu požadujete Vámi konkretizované účetní doklady, pak uvádím, že tyto doklady Vám byly předloženy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx přímo v sídle správce dne 6.5.2019.

 

K Vašemu dopisu ze dne 31.3.2019 sděluji následující:

Dopisem ze dne 25.2.2019 jsem zaslala Vaší právní zástupkyni vyúčtování zálohy na vodoměry u bytů č. 117 a 114, které jsou ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, a které byly zrušeny od února 2019. Z tohoto vyúčtování vyplývá, že v únoru 2015 a v dubnu 2017 proběhla u obou vašich bytů výměna vodoměrů, když dále byla také zaplacena odměna za odečet těchto vodoměrů. Přeplatek tohoto vyúčtování, který Vám byl ze strany správce zaslán, jste vrátil. S ohledem na tuto skutečnost Vás vyzývám, abyste si přeplatek vyzvedl přímo v sídle správce, tj. SBD HODOŇAN.

 

S pozdravem