Dnes jsem dostal dopis od advokátky SVJ.

Text dopisu:

Věc: Reakce na dopisy ze dne 5.3.2019 - reklamace měsíčního předpisu záloh platného od 1.2.2019.

 

Vážený pane,

v zastoupení Společenství pro dům Jižni 3,5,7, 695 01 Hodonín, IČ 019 35 593, se sídlem Jižní 3771/5, 695 01 Hodonín, Vám sděluji následující stanovisko mého klienta k Vašemu dopisu ze dne 5.3.2019, který je označen jako Reklamace měsíčního předpisu záloh platného od 1.2.2019.

 

K Vaší reklamaci sděluji, že měsíční předpis záloh platný od 1.2.2019 byl vyhotoven pro všechny bytové jednotky, nicméně pouze Vám byl osobně doručen paní xxxxxxxxxxxx.

 

Pokud se týká příspěvku na správu, pak tento byl již od 2/2018 zvýšen na částku 181,-Kč měsíčně, a od 2/2019 pak došlo k jeho navýšeni na 186,-Kč měsíčně, a to stejné pro všechny bytové jednotky. S odkazem na platnou smlouvu o zajištěni správy domu uvádím, že tento příspěvek je možno zvýšit o inflaci, kdy toto je možno učinit i jednostranné, tedy nikoliv pouze dodatkem ke smlouvě.

 

Pokud se týká položky "Záloha na vodné a stočné", pak tato záloha Vám byla stanovena zpět na částku, která byla platná v lednu 2018, neboť žalobou, kterou jste prostřednictvím advokátky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podal ke Krajskému soudu v Brně dne 29.1.2019, namítáte neplatnost změny výše zálohy na vodné a stočné, když k této úpravě došlo již od 2/2018. Tedy u jednotky č. 13 se opět hradí záloha ve výši 571,-Kč měsíčné, a u jednotky č. 17 je nyní předpis opět stanoven na 268,-Kč měsíčně.

 

Dále Vám sděluji, že další navazující korespondenci Vám bude můj klient zasílat na adresu Vašeho trvalého bydliště, když jste doposud neuvedl jinou kontaktní adresu pro přebírání pošty.

 

S pozdravem