Na vstupních dveřích domu je nalepeno oznámení o odečtu vody.