Vzhledem k podstatnému nárustu spotřeby tepla na vašem bytovém domě za rok 2019 a jeho následnému vyúčtování Vám sdělujeme, že vyúčtování tepla bylo vyreklamováno dodavateli tepla Městské bytové správě Hodonín.

V současné době však není reklamace ještě dořešena. V okamžiku, kdy dojde ze strany Městské bytové správy Hodonín k předmětné reklamaci konečné vyjádření, bude podle tohoto znění provedeno nové vyúčtování.

Dále Vám sdělujeme, že celá tato záležitost, týkající se vyúčtování tepla za rok 2019, bude postoupena ke kontrole a prošetření Státní energetické inspekci, Ústřední inspektorát, Praha 2.