Během následujících 14 dní bude v našich vchodech provedena kontrola požární bezpečnosti.

Z tohoto důvodu vás žádám o odklizení všeho nepotřebného materiálu, který se nachází v mezipatrech. Pokud uložený materiál na mezipatrech není váš - ocenil bych, kdybyste se na patře domluvili a materiál odklidili.

Povinnost udržovat volné únikové cesty nařizuje § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, kde je uvedeno, že právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny udržovat: volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku volné únikové cesty a přístup k nouzovým východům volný přístup k rozvodným zařízením elektřiny volný přístup k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům volný přístup k věcným prostředkům požární ochrany volný přístup k požárně bezpečnostním zařízením. Pokud se tedy ve Vašem obytném domě nacházejí na únikových cestách nějaké předměty, které by mohly bránit evakuaci osob nebo ztížit práci hasičů a záchranářů, představuje to z hlediska požární ochrany zvýšené bezpečnostní riziko.

Všem děkuji za vstřícnost a pochopení.

Předseda SVJ

V Hodoníně dne 25.6.2020