Zpronevěra je trestný čin definovaný v § 206 trestního zákoníku České republiky. Zpronevěry se pachatel dopustí, pokud si přisvojí věc, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. Škoda nikoli nepatrná je dnes 10.000,- Kč.

Proč se domnívám, že je v SVJ aktuální mluvit o trestném činu zpronevěry? Nemusíte se mnou souhlasit a názor si udělejte každý sám.

1.

Předseda SVJ není schopen v účetnictví SVJ doložit skutečnou výši finančního majetku SVJ. Domnívám se, že se jedná o hodnotu několika milionů Kč.

Předseda SVJ není schopen doložit, kde je finanční majetek SVJ uložen.

Předseda SVJ není schopen doložit, jakým způsobem finanční majetek SVJ spravuje.

Předseda SVJ není schopen doložit, jakým způsobem s finančním majetkem SVJ hospodaří.

Předseda SVJ není schopen v účetnictví SVJ doložit kdy, od koho a jako finanční částku přijal.

Předseda SVJ není schopen v účetnictví SVJ doložit kdy, komu a jako finanční částku vyplatil.

2.

Výši odměny volených orgánů SVJ schvaluje shromáždění vlastníků. Na žádném shromáždění vlastníků nebyla schválena odměna členům výboru a samostatnému předsedovi SVJ. Všechny finanční odměny si statutární orgán SVJ (druhý výbor SVJ a předseda SVJ) sám přidělil a správce SBD HODOŇAN je neoprávněně vyplatil.

Celkové náklady na odměny jsem napsal do tabulky:

Účetní rok

Odměna

Pojištění

Celkem

2017

41 400 Kč

14 076 Kč

55 476 Kč

2018

41 400 Kč

14 076 Kč

55 476 Kč

2019

41 400 Kč

14 035 Kč

55 435 Kč

2020

41 400 Kč

13 994 Kč

55 394 Kč

2021

41 400 Kč

13 994 Kč

55 394 Kč

 

207 000 Kč

70 175 Kč

277 175 Kč

 

3.

Součástí předpisu nájmu je záloha na správu domu. Správa domu je odměna správce SBD HODOŇAN za vedení účetnictví a správu domu. Správa domu je nákladem SVJ, který musí být v účetnictví řádně doložen a vyúčtován. Správce SBD HODOŇAN má náklad na správu domu fakturovat jednou za rok. Ve skutečnosti ale předseda SVJ nedoložil na správu domu žádné faktury ani jiné doklady. Finanční prostředky SVJ jsou odčerpány bez fakturace a účetních dokladů.

Celkové nevyfakturované náklady na správu domu jsem napsal do tabulky:

Účetní rok

Správa domu

2017

146 556 Kč

2018

149 592 Kč

2019

153 663 Kč

2020

158 148 Kč

2021

158 148 Kč

 

766 107 Kč

 

4.

Dlouhodobá záloha je podle stanov SVJ určena na financování oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí domu. Předseda SVJ porušil stanovy a bez souhlasu vlastníků SVJ použil finanční prostředky dlouhodobé zálohy k jinému účelu.

Celkové finanční prostředky použité k jinému účelu jsem napsal do tabulky:

Účetní rok

DZ k jinému účelu

2017

45 301,36 Kč

2018

37 528,89 Kč

2019

50 789,56 Kč

2020

29 842,38 Kč

2021

14 516,37 Kč

 

177 978,56 Kč

 

Zpronevěra podle § 206 zákona č. 40/2009 Sb. Trestního zákoníku

(1) Kdo si přisvojí cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  1. a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
  2. b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného,
  3. c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
  4. d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,

  1. a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
  2. b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f).

(6) Příprava je trestná.

 

Aktuální tabulka škod:

  Škoda nikoli nepatrná

10 000 Kč

  Škoda nikoli malá

50 000 Kč

  Větší škoda

100 000 Kč

  Škoda značná

1 000 000 Kč

  Škoda velkého rozsahu 

10 000 000 Kč

 

 

Tento článek je osobním názorem autora a nejedná se o odborný text. K článku se váže řada dalších dokumentů a informací, které není možné kompletně zveřejnit. Když budete něco potřebovat, můžete se na mně kdykoliv obrátit.

.