V průběhu mediačního řízení na reklamace vyúčtování záloh bylo zjištěno, že žádné vyúčtování záloh od roku 2017 do roku 2020 není finančně správné. Cena služby za teplo není uvedena ve správné výši a přijaté zálohy nejsou vyúčtovány finančně správně. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu takové vyúčtování není řádné a vyúčtovaná částka není splatná. Předseda SVJ má nadále povinnost předložit řádné vyúčtování podle skutečných nákladů a podle skutečně zaplacených záloh.

Mám za to, že žádné SVJ ve správě SBD HODOŇAN a s výpočtem tepla od firmy COOP THERM nemá řádné vyúčtování. Správnost vyúčtování tepla si může každý podle následujícího popisu celkem jednoduše ověřit.

1.

Vyúčtování záloh za rok 2017 a 2018 ověřoval soudní znalec, který zjisti, že firma COOP THERM spol. s r.o. vyúčtovala teplo na vytápění za rok 2017 a 2018 v nesprávné výši. V rozporu se zákonem a Metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj provedla iterace ve vyúčtování jak základní složky, tak spotřební složky. Správně měla být provedena iterace jen spotřební složky. Přikládám vzory vyúčtování s vyznačenou chybou.

 

Společnost COOP THERM uvádí, že vyúčtování je správné, protože se řídí zákonem, prováděcí vyhláškou a Metodickým pokynem vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj.

V Metodickém pokynu Ministerstva pro místní rozvoj je ale uvedeno, že výpočtové metody podle vyhlášky č. 269/2015 Sb. musí dodržet základní parametry:

  • u všech příjemců služeb je rozúčtována v základní složce stejná výše Kč/m2,
  • iterace (postupný upřesňující výpočet) se provádí pouze ve spotřební složce;

Stejně špatným způsobem je provedeno vyúčtování tepla v roce 2019 a 2020.

  1.  

Další závažnou chybou je vyúčtování záloh na provoz výtahu a osvětlení společných prostor v roce 2017.

Ve vyúčtování záloh za rok 2017 jsou vyúčtovány zálohy na provoz výtahu a osvětlení společných prostor podle podlahové plochy. Tento postup není správný. Podle zákona č. 67/2013 Sb. se musí vyúčtovat zálohy na provoz výtahu a osvětlení společných prostor za rok 2017 podle počtu osob.

 

 

Tento článek je osobním názorem autora a nejedná se o odborný text. K článku se váže řada dalších dokumentů a informací, které není možné kompletně zveřejnit. Když budete něco potřebovat, můžete se na mně kdykoliv obrátit.