Základní informace:

Předseda SVJ je povinen zajistit vedení jednoho účetnictví SVJ, které bude vedeno jako jeden celek.

SVJ nemá pokladnu a finanční prostředky SVJ jsou uloženy na bankovních účtech správce firmy HODOŇAN, stavební bytové družstvo. Finanční prostředky na bankovních účtech správce jsou majetkem SVJ. SBD HODOŇAN nemá právo s finančními prostředky volně nakládat a pro svoji potřebu používat.

Předseda SVJ se zavázal, že svoji funkci bude vykonávat s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi, pečlivostí a majetek SVJ bude spravovat jako řádný hospodář.

 

Jaké je účetnictví SVJ?
 • SVJ nevede vlastní účetnictví. SVJ je vedeno jako nákladové středisko SBD HODOŇAN firma 0150.
 • Finanční prostředky SVJ jsou účtovány v účetnictví SBD HODOŇAN.
 • Finanční prostředky SVJ jsou používány na úhradu nákladů SBD HODOŇAN.
 • Náklady SVJ jsou účtovány v účetnictví SBD HODOŇAN.
 • Vyúčtování záloh je účtováno v účetnictví SBD HODOŇAN.
 • Účetní závěrka je účtována v účetnictví SBD HODOŇAN
 • V účetnictví SVJ se nic neúčtuje. Vše se vzájemně mezifiremně převádí mezi SVJ a účetnictvím SBD HODOŇAN na účtech 378, 379 a 395.
 • Účetnictví SVJ není vedeno podle Českých účetních standardů a odchylky nejsou uvedeny v příloze účetní závěrky. Podle § 36 zákona o účetnictví nepodává účetnictví SVJ věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.

 

Spravuje předseda majetek SVJ jako řádný hospodář?

Předseda SVJ:

 • Nedoložil výši finančních prostředků SVJ uložených u SBD HODOŇAN.
 • Nedoložil v jaké výši a na jakých na bankovních účtech a v pokladně SBD HODOŇAN jsou uloženy finanční prostředky SVJ.
 • Nedoložil v účetních knihách SVJ zaúčtování přijatých finančních zálohy a příspěvků od vlastníků SVJ.
 • Nedoložil v účetních knihách SVJ zaúčtování vyplaceních finančních prostředků SVJ na úhradu nákladů na služby a správu domu.
 • Nedoložil vzájemné finanční transakce a mezifiremní převody mezi SVJ a SBD HODOŇAN.
 • Nepředložil účetní deníky SVJ, ve kterých podle zákona o účetnictví účtuje.
 • Nepředložil pokladní doklady a nedoložil v účetních knihách SVJ zaúčtování přijaté finanční hotovosti, kterou předseda SVJ osobně převzal.
 • Nepředložil faktury nebo jiné doklady na náklady na teplo, vodu, elektřinu, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti a správu domu včetně dokladů na úhradu nákladů.

 

 

Tento článek je osobním názorem autora a nejedná se o odborný text. K článku se váže řada dalších dokumentů a informací, které není možné kompletně zveřejnit. Když budete něco potřebovat, můžete se na mně kdykoliv obrátit.