Odměny volených orgánů SVJ schvaluje shromáždění vlastníků. Na žádném shromáždění vlastníků nebyla schválena odměna členům výboru a samostatnému předsedovi SVJ. Všechny finanční odměny si statutární orgán SVJ (druhý výbor SVJ a předseda SVJ) sám přidělil a správce SBD HODOŇAN je neoprávněně vyplatil.

1.

Přehled odměn statutárního orgánu SVJ v letech 2013 - 2020 podle příloh k účetním závěrkám SVJ a účetnictví SVJ:

Účetní rok

Odměna

Dokument

2013

4 000 Kč

Účetní závěrka SVJ 2013

2014

17 000 Kč

Účetní závěrka SVJ 2014

2015

41 400 Kč

Účetní závěrka SVJ 2015

2016

41 400 Kč

Účetní závěrka SVJ 2016

2017

41 400 Kč

Účetní závěrka SVJ 2017

2018

47 400 Kč

Účetní závěrka SVJ 2018

2019

41 400 Kč

Účetní závěrka SVJ 2019

2020

41 400 Kč

Účetní závěrka SVJ 2020

 

275 400 Kč

 

Celková finanční částka neoprávněně vyplacených odměn statutárního orgánů SVJ podle příloh k účetním závěrkám a účetnictví SVJ za roky 2013 - 2020 dosáhla výše 275 400,- Kč.

 

2.

Celkové náklady na odměny statutárního orgánu SVJ v letech 2013 - 2021 podle účetnictví SVJ:

Účetní rok

Odměna

Pojištění

Celkem

2013

 -

 -

 -

2014

17 000 Kč

5 780 Kč

22 780 Kč

2015

41 400 Kč

14 076 Kč

55 476 Kč

2016

41 400 Kč

13 501 Kč

54 901 Kč

2017

41 400 Kč

14 076 Kč

55 476 Kč

2018

41 400 Kč

14 076 Kč

55 476 Kč

2019

41 400 Kč

14 035 Kč

55 435 Kč

2020

41 400 Kč

13 994 Kč

55 394 Kč

2021

41 400 Kč

13 994 Kč

55 394 Kč

 

306 800 Kč

103 532 Kč

410 332 Kč

Celkové náklady na neoprávněně vyplacené odměny statutárního orgánů SVJ podle účetnictví SVJ za roky 2013 - 2020 jsou ve výši 410 332,- Kč.

 

3.

K odměnám statutárních orgánů mám tři doplňující informace:

  1. V roce 2013 nebyla prvnímu výboru SVJ a pověřenému vlastníku SVJ vyplacena žádná odměna. Údaj v Příloze k účetní závěrce není pravdivý a částka 4 000,- Kč za odměny statutárnímu orgánu je smyšlená.
  2. Finanční odměnu pro statutární orgán schvaluje shromáždění SVJ. Na žádném shromáždění SVJ nebyla projednána a schválena finanční odměna pro statutární orgán SVJ. Neexistuje žádné usnesení ze shromáždění SVJ, na kterém byla dle stanov projednána a schválena finanční částka odměny statutárnímu orgánu.
    O všech finančních odměnách rozhodoval statutární orgán sám, bez shromáždění vlastníků.
    Toto svévolné jednání statutárního orgánu je v rozporu se stanovami SVJ a občanským zákoníkem.
  3. Zvolený statutární orgán se zavázal, že bude vykonávat svoji funkci s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Statutární orgán, který nekoná a nejedná podle občanského zákoníku jako řádný hospodář, jedná nedbale. Nedbale jednající statutární orgán nemůže dostat žádnou odměnu.

 

Tento článek je osobním názorem autora a nejedná se o odborný text. K článku se váže řada dalších dokumentů a informací, které není možné kompletně zveřejnit. Když budete něco potřebovat, můžete se na mně kdykoliv obrátit.