Trestní zákoník definuje v § 206 trestního zákoníku České republiky skutkovou podstatu trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku jako porušení zákonem uložené nebo smluvně převzaté povinnosti opatrovat nebo spravovat cizí majetek, čímž dochází ke způsobení škody nikoliv malé. Jednání (konání i opomenutí) v rámci popsané skutkové podstaty tedy vyžaduje vznik škody a není nutné, aby se kdokoliv obohatil. Dalším základním znakem je uložená povinnost nebo její porušení, která může vyplývat přímo ze zákona nebo z jiných právních skutečností.“

Proč se domnívám, že je v SVJ aktuální mluvit o trestném činu v Porušení povinnosti při správě majetku?

Nemusíte se mnou souhlasit a názor si udělejte každý sám.

1.

Správce HODOŇAN, stavební bytové družstvo spravuje mino našeho SVJ ještě další 85 společenství vlastníků. Podle vyjádření auditora jsou všechny finanční prostředky všech SVJ vedeny v účetnictví SVJ. Předseda SVJ nedoložil žádné doklady o stavu a pohybu finančních prostředků SVJ. Finanční prostředky SVJ můžou být uloženy na bankovních účtech SBD HODOŇAN, stále jsou majetkem SVJ. Odpovědnost za správu majetku a hospodaření s majetkem má ze zákona předseda SVJ.

§ 159 Občanského zákoníku: Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.

 

 2.

Podle vyjádření správce zajišťuje SBD HODOŇAN dodávku tepla vody a elektřiny. Podle předložených dokladů hradí také všechny zálohy na jejich dodávku. Všechny náklady jsou na konci účetního období přeúčtovány na SVJ.

Jak uvádím v jiném článku, předseda SVJ nedoložil žádné faktury nebo jiné doklady na náklady na teplo, vodu a elektřinu, včetně dokladů na jejich úhradu. Jedná se o tyto náklady:

Účetní rok

Teplo

Voda

Elektřina

Zálohy na energie

Celkem

2017

997 693 Kč

383 301 Kč

40 995 Kč

0 Kč

1 421 989 Kč

2018

1 002 161 Kč

400 795 Kč

44 278 Kč

0 Kč

1 447 234 Kč

2019

996 269 Kč

400 593 Kč

48 054 Kč

0 Kč

1 444 916 Kč

2020

963 486 Kč

424 978 Kč

51 401 Kč

0 Kč

1 439 865 Kč

 

3 959 609 Kč

1 609 667 Kč

184 728 Kč

0 Kč

5 754 004 Kč

 

Otázka, na kterou nelze v účetnictví nalézt odpověď:

Z jakých finančních prostředků jsou hrazeny ve skutečnosti zálohy na dodávku energií? Jsou zálohy na energie placeny z finančních prostředků SBD HODOŇAN, nebo SBD HODOŇAN používá přijaté finanční prostředky SVJ na úhradu svých nákladů?

Předseda SV má jednat jako řádný hospodář a zajistit hospodaření s majetkem SVJ. Předseda SVJ hospodaří s majetkem SVJ tak, že majetek SVJ není schopen ani doložit, natož s ním hospodařit.

 

 

Porušení povinnosti při správě majetku podle § 220 zákona č. 40/2009 Sb. Trestního zákoníku

(1) Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

 

Aktuální tabulka škod:

  Škoda nikoli nepatrná

10 000 Kč

  Škoda nikoli malá

50 000 Kč

  Větší škoda

100 000 Kč

  Škoda značná

1 000 000 Kč

  Škoda velkého rozsahu 

10 000 000 Kč

 

 

Tento článek je osobním názorem autora a nejedná se o odborný text. K článku se váže řada dalších dokumentů a informací, které není možné kompletně zveřejnit. Když budete něco potřebovat, můžete se na mně kdykoliv obrátit.