Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 zákona č. 40/2009 Sb. Trestního zákoníku

(1) Kdo nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole, ač je k tomu podle zákona povinen,

kdo v takových účetních knihách, zápisech nebo jiných dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, nebo

kdo takové účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady změní, zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají,

a ohrozí tak majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

 

Proč se domnívám, že je v SVJ aktuální mluvit o trestném činu Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění? Nemusíte se mnou souhlasit a názor si udělejte každý sám

1.

Předseda SVJ nepředložil žádné účetní doklady a zápisy v účetních knihách SVJ spojených s pohybem finančních prostředků SVJ a finančních prostředků vlastníků SVJ na bankovním účtu správce a v pokladně správce.

Předseda SVJ nepředložil žádné  účetní doklady a zápisy v účetních knihách SVJ na přijaté finanční prostředky. V účetnictví SVJ nelze dohledat kdy, od koho a jakou finanční částku předseda SVJ přijal.

Předseda SVJ není schopen v účetnictví SVJ doložit kdy, komu a jakou finanční částku vyplatil.

Jedná se zejména o následující finanční transakce:

  • Přijaté a vyplacené finanční prostředky od členů a členům SVJ, včetně vlastníka HODOŇAN, stavební bytové družstvo.
  • Vyplacené finanční prostředky dodavatelům na úhradu nákladů na služby a správu domu.
  • Pohyby, převody a přeúčtování finančních prostředků na účtech 378, 379 a 395 vzájemně mezi SVJ a SBD HODOŇAN.

 

2.

Předseda SVJ nedoložil žádné faktury nebo jiné doklady na náklady na teplo, vodu, elektřinu, pojištění majetku a pojištění odpovědnosti, včetně dokladů na jejich úhradu.

Náklady, které předseda SVJ vlastníkům nedokáže prokázat, nemůže vlastníkům vyúčtovat. Jedná se o tyto náklady:

Účetní rok

Teplo

Voda

Elektřina

Pojištění majetku

Pojištění odpovědnosti

Celkem

2017

997 693 Kč

383 301 Kč

40 995 Kč

14 658 Kč

5 865 Kč

1 442 512 Kč

2018

1 002 161 Kč

400 795 Kč

44 278 Kč

14 706 Kč

5 865 Kč

1 467 805 Kč

2019

996 269 Kč

400 593 Kč

48 054 Kč

14 600 Kč

5 865 Kč

1 465 381 Kč

2020

963 486 Kč

424 978 Kč

51 401 Kč

16 573 Kč

5 865 Kč

1 462 303 Kč

 

3 959 609 Kč

1 609 667 Kč

184 728 Kč

60 537 Kč

23 460 Kč

5 838 001 Kč

 

 

 

 

 

Tento článek je osobním názorem autora a nejedná se o odborný text. K článku se váže řada dalších dokumentů a informací, které není možné kompletně zveřejnit. Když budete něco potřebovat, můžete se na mně kdykoliv obrátit.