Další handrkování o účetní deník SVJ. V účetním deníku se prokazuje zaúčtování všech účetních případů v účetním období, Jaký je účetní deník SVJ, když ho náš předseda za každou cenu odmítá předložit? Předsedové a členové výborů SVJ, které spravuje a účtuje SBD HOŇAN, Vy také odmítáte předkládat účetní deníky SVJ?

Text urgence

Vážený pane předsedo,

opakovaným předkládáním již jednou předaných dokumentů jste nezajistil můj požadavek na informace a doklady z účetnictví SVJ. Upozorňuji Vás, že předložené dokumenty účetní jednotky správce SBD HODOŇAN nejsou a jejich pouhým předložením se z nich nestanou dokumenty a účetní doklady účetní jednotky SVJ.

Opakovaně Vás žádám o následujících informace a doklady účetnictví SVJ:

  1. Předložte všechny účetní doklady SVJ mající náležitosti dle § 11 zákona o účetnictví a všechny účetní deníky SVJ vedené dle § 13 zákona o účetnictví, na jejichž základě bylo provedeno vyúčtování a finanční vyrovnání všech přijatých záloh a prokazatelných nákladů na služby a správu domu účetní jednotky za zúčtovací období roku 2020.
  2. Předložte všechny doklady obsahující kompletní finanční pohyby týkající se SVJ na bankovním účtu a v pokladně správce. Jedná se zejména o následující finanční transakce za rok 2020:
    1. Přijaté a vyplacené finanční prostředky členů SVJ, včetně vlastníka HODOŇAN, stavební bytové družstvo.
    2. Vyplacené finanční prostředky dodavatelům na úhradu nákladů na služby a správu domu.
    3. Pohyby, převody a přeúčtování finančních prostředků na účtech 378, 379 a 395 vzájemně mezi SVJ a správcem SBD HODOŇAN.
  3. Předložte všechny účetní doklady SVJ mající náležitosti dle § 11 zákona o účetnictví, na náklady na teplo, vodu, elektřinu, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti a správu domu účtované a vyúčtované za zúčtovací období roku 2020, včetně dokladů na jejich úhradu.

 

 

Tento článek je osobním názorem autora a nejedná se o odborný text. K článku se váže řada dalších dokumentů a informací, které není možné kompletně zveřejnit. Když budete něco potřebovat, můžete se na mně kdykoliv obrátit.