Na nástěnce se objevilo „Upozornění“. Pan xxxxxx, který se vydává za předsedu SVJ nás upozorňuje na volební shromáždění. Myslím, že se z minulosti nepoučil a v touze po moci nemá žádné zábrany.

Neplatnost shromáždění a volbu předsedy SVJ nám pan xxxxxx předváděl už v roce 2016. Stačí se podívat na zápisy ze shromáždění na konci roku 2016. Neplatnost volby předsedy SVJ na shromáždění potvrdil také Krajský soud v Brně.

Vypadá to tak, že předváděčku neplatných shromáždění a hlasování z roku 2016 si chce letos pan xxxxxx zopakovat.

Text upozornění

 

 

UPOZORNĚNI

DNE 3.5.2022 SE USKUTEČNÍ VOLEBNÍ
SHROMÁŽDĚNÍ NA FUNKCI PŘEDSEDY

SVJ.

PŘÍPADNÉ KANDIDÁTY TÍMTO ŽÁDÁM O
PŘIHLÁŠENÍ NA TUTO FUNKCI DO

3.4.2022

na email - xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx

KANDIDÁTI BUDOU ZVEŘEJNĚNI V
POZVÁNCE NA SHROMÁŽDĚNÍ

POZVÁNKA BUDE DORUČENA POŠTOU

V HODONÍNĚ DNE 25.3.2022           PŘEDSEDA SVJ

 

 

 

Tento článek je osobním názorem autora a nejedná se o odborný text. K článku se váže řada dalších dokumentů a informací, které není možné kompletně zveřejnit. Když budete něco potřebovat, můžete se na mně kdykoliv obrátit.