Protože předseda SVJ nezajistil zpracování nového předpisu záloh (od 1.2.2022) podle zákona č. 67/2013 Sb. a Stanov SVJ, předal jsem mu reklamaci.

Reklamace předpisu záloh

Vážený pane předsedo,

dne 3. 2. 2022 jsem převzal „Měsíční předpis záloh na úhradu nájemného (příspěvku vlastníka) a na služby s tímto užíváním spojené platný od 01.02.20221“. Dokument zpracoval správce SBD HODOŇAN dne 24. 1. 2022.

V předpise je bez odůvodnění navýšena záloha na teplo z částky 491,- Kč na částku 2044,- Kč a záloha na teplou vodu z částky 336,- Kč na částku 655,- Kč

Předpis záloh není v souladu s § 4 zákona č. 67/2013 Sb. a je neplatný z následujících důvodů:

  • O zálohách vlastníků má rozhodovat SVJ, nikoliv bytové družstvo HODOŇAN.
  • Výši záloh SVJ, jako poskytovatel služeb, s příjemcem služeb neujednalo.
  • O výši záloh má rozhodovat SVJ, což se nestalo.
  • Měsíční záloha může být požadována od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení.
  • Změna výše měsíční zálohy není v oznámení řádně odůvodněna.

Žádám Vás o uvedení záloh na služby do původního stavu a zaslání opraveného vyúčtování s částkou na teplo ve výši 491,- Kč a částkou na teplou vodu ve výši 336,- Kč.

V textu předpisu záloh je uveden nesrozumitelný text „Úhrady za užívání nezúčtovatelné s nájemníky/vlastníky“. Podle čl. 8 stanov SVJ se musí všechny zálohy s každým vlastníkem vyúčtovat. Ve stanovách SVJ nejsou žádné nezúčtovatelné úhrady.

Vážený pane předsedo, respektujte prosím ustanovení zákona č. 67/2013 Sb. a zajistěte u správce SBD HODOŇAN opravu znění textu předpisu podle stanov SVJ.

Poplatek na správu byl zvýšen z částky 191,- kč na 199,- Kč. Žádám Vás o předložení písemného oznámení o změně ceny a způsobu výpočtu navýšení poplatku za správu dle článku III bodu 8. Smlouvy o zajišťování správy společných částí domu.

 

Děkuji,

s pozdravem