Na nástěnce je vyvěšena pozvánka na shromáždění vlastníků. Shromáždění svolal pan xxxxx xxxxxx, kterému uplynulo funkční období a od 16. února 2022 už není předsedou SVJ. Shromáždění vlastníků není svoláno podle platných stanov.