Vážení vlastníci SVJ

Dne 15. 2. 2022 skončilo pětileté funkční období předsedy SVJ. Od tohoto dne už pan XXXXX XXXXXXX není předsedou SVJ a nemůže jej zastupovat. Všechny jeho aktivity mají osobní charakter a prezentují jen jeho soukromé zájmy.

Dnes mohou podle občanského zákoníku a stanov SVJ svolávat shromáždění, organizovat hlasování a předkládat návrhy na změnu stanov nejméně dva vlastníci SVJ, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů. Pan XXXXX XXXXXXX sám není vlastníkem SVJ a žádné vlastníky SVJ nezastupuje.

Protože pan XXXXXXX není předseda SVJ:
  • Není platné korespondenční hlasování SVJ, které svévolně organizoval.
  • Není platná pozvánka na shromáždění SVJ, které svévolně organizuje.
  • Nebude platné žádné hlasování za SVJ.
  • Nejsou platné jeho návrhy na změnu stanov SVJ.
  • Nebude platné jeho znovuzvolení za předsedu SVJ.

Dnes se opakuje se situace z roku 2016, kdy pan XXXXXXX také svolával shromáždění pro své zvolení a schválení stanov. Dokázalo se však, že jeho jednání nebylo v souladu se zákonem a stanovami SVJ. Vše bylo zrušeno a zneplatněno. Pravděpodobně si pan XXXXXXX myslí, že už se na vše zapomnělo, a proto to zkouší znovu. Myslím, že chamtivost a touha po moci jsou silné motivace pro jakékoliv činy, ale nejsou to argumenty k porušování zákon a stanov SVJ.

Na pozvánky a zápisy z neplatných shromáždění z roku 2016 se můžete podívat a připomenout si je na internetových stránkách https://www.jizni357.cz/zapisy/.

Jak jsem uvedl, organizace shromáždění pro znovuzvolení pana XXXXXXXX za předsedu SVJ není v souladu s občanským zákoníkem a stanovami SVJ. Na pozvánce je uvedena volba jednoho, předem určeného kandidáta. Tento postup ale u SVJ není možný. Každý má právo se volebního jednání zúčastnit, na jednání se přihlásit, kandidovat a na jednání být zvolen předsedou SVJ. Tato funkce není určena jen pro vybrané a vyvolené. Může být symbolické, že všichni, co cinkali s klíči, budou jak za starých časů, demokraticky volit jednoho předem určeného kandidáta.

Je na každém z Vás, zda se osobní aktivity znovuzvolení pana XXXXXXXX zúčastní, zda bude kývat jako ovce a zda bude dobrovolně porušovat občanský zákoník a stanovy SVJ. Vězte, že nikdo Vás k tomu nemůže nutit!

Já pana XXXXXXXX volit nebudu. Jako předseda SVJ zpronevěřil finanční prostředky SVJ a nezajistil řádné vedení účetnictví podle zákona. On se osobně postaral o to, že jsou dnes s SVJ vedeny dva soudní spory. V nich požaduji, aby SVJ doložilo výši finančního majetku, doložilo způsob uložení finančního majetku, předložilo účetní knihy, faktury a účetní doklady. Další informace o soudních sporech a hospodaření SVJ najdete na https://www.jizni357.cz.

Vzhledem ke stávající situaci v SVJ jsem požádal Krajský soud v Brně o jmenování opatrovníka SVJ, který zajistí transparentní a demokratické volby nového statutárního orgánu SVJ.