Žádám účetní doklady SVJ a dostanu listiny SBD HOŇAN. Podívejte se, za jaké doklady utrácí náš předseda peníze. Žádná listina není účetním dokladem SVJ. Předsedové a členové výborů SVJ, které spravuje a účtuje SBD HOŇAN, Vy také nemůžete doložit účetní doklady na finanční výdaje Vašeho SVJ?

Text vyjádření

Vážený pane předsedo,

dne 27. 10. 2021 jsem od Vás převzal dopis s přílohami číslo 1 až 11b. K předaným přílohám Vám sděluji následující připomínky:

Přílohy číslo 4, 6, 7, 8, 9 - sestavy UC010 Výpis z vybraných účtů a středisek.

 • Do dnešního dne jste nepředložil žádný účetní deník SVJ vedený dle § 13 zákona o účetnictví, kde jsou předložené účty účtovány a vyúčtovány.

Přílohy číslo 3, 6a, 7a, 7b, 7c - doklady SBD HODOŇAN na teplo, vodu, elektřinu

 • Žádný z předložených dokladů není účetním dokladem SVJ.
 • Žádný náklad z předložených dokladů není přeúčtován z SBD HODOŇAN na SVJ.
 • Do dnešního dne jste nepředložil žádný účetní deník SVJ vedený dle § 13 zákona o účetnictví, kde jsou účtovány a vyúčtovány náklady na teplo, vodu a elektřinu.
 • Nepředkládejte prosím doklady SBD HODOŇAN. Doložte účetní doklady SVJ.

Přílohy číslo 7d, 8a, 8b, 9a - faktury

 • Žádná faktura nemá náležitosti účetního dokladu podle § 11 zákona o účetnictví a nelze je považovat za účetní doklady.
 • Faktura v příloze 9a není potvrzená statutárním orgánem na proplacení podle článku II, C) 1 Smlouvy o správě.
 • Žádná faktura není ověřena statutárním orgánem podle platného Oběhu a přezkušování účetních záznamů Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví.
 • Do dnešního dne jste nepředložil žádný účetní deník SVJ vedený dle § 13 zákona o účetnictví, kde jsou předložené faktury účtovány a vyúčtovány.

Přílohy číslo 5a, 5b – rozúčtování tepla firmou COOP THERM spol. s r.o.

 • Žádné rozúčtování tepla není platné. Firma při výpočtu nepostupovala podle zákona a metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj. V rozúčtování se neměla provádět iterace základní složky.
 • Do dnešního dne jste nepředložil žádný účetní deník SVJ vedený dle § 13 zákona o účetnictví, kde jsou předložené náklady na teplo účtovány a vyúčtovány.

Přílohy číslo 10, 10a, 11, 11a - sestavy UC010 Výpis z vybraných účtů a středisek SBD HODOŇAN

 • Předložené účty jsou účtovány v účetnictví SBD HODOŇAN.
 • Do dnešního dne jste nepředložil žádný účetní deník SVJ vedený dle § 13 zákona o účetnictví, kde jsou předložené účty účtovány a vyúčtovány.
 • Nepředkládejte prosím sestavy z účetnictví SBD HODOŇAN. Doložte účetnictví SVJ.

 

 

Tento článek je osobním názorem autora a nejedná se o odborný text. K článku se váže řada dalších dokumentů a informací, které není možné kompletně zveřejnit. Když budete něco potřebovat, můžete se na mně kdykoliv obrátit.