Dnes jsem dostal doporučený dopis od advokátky SVJ. Nic nového pod sluncem. Za peníze SVJ jenom další obhajoba porušování zákonů a stanov SVJ. Dopis si zaslouží další pozornost a vrátím se k němu v samostatném článku.

Text dopisu

 

V zastoupení mého klienta, Společenství vlastníků jednotek Jižní 3,5,7, IČ 019 35 593, Vám k Vaší reklamaci předpisu záloh ze dne 13.2.2021 (zřejmě omylem uveden špatný kalendářní rok), zasílám následující vyjádření:

V předpisu je navýšena záloha na teplo z částky 491,- Kč na částku 2.044,- Kč a záloha na teplou vodu z částky 336,- na částku 655,- Kč z důvodu vysokého nedoplatku vyúčtování zálohových plateb r. 2020 na těchto položkách. Úprava záloh je v souladu s § 4 zák.č. 67/2013 Sb., klient byl informován o úpravě záloh dle nedoplatků vyúčtování automaticky od 1.7.2021 v doručeném vyúčtování zálohových plateb r. 2020. Dále si Společenství vlastníků jednotek Jižní 3, 5, 7 dle zápisu z rozhodnutí mimo zasedání společenství vlastníků schválilo plán na rok 2021. Dle schváleného plánu: “Finanční plán nepředpokládá navýšení nákladů na energie od 1.1.2021, energie budou navýšeny až po vyúčtování energií za rok 2020 od 1.7.2021 dle zvýšení cen energií a případných nedoplatků na zálohách na služby. Plán zohledňuje individuální nastavení záloh jednotlivými vlastníky bytových jednotek.“

Měsíční předpis záloh na úhradu nájemného (příspěvku vlastníka) Vám byl doručen dne 30.6.2021.

Měsíční předpis záloh na byt. jednotce č. 113 lze upravit v záloze na teplo z částky 2.044,- Kč na 1.526,- Kč a v záloze na teplou vodu z částky 655,- Kč na 549,- Kč s platností od 1.4.2022. Ve výpočtech je zohledněna výše nedoplatku těchto záloh a poměr úpravy měsíční platby záloh 9ti měsíců.

V textu předpisu záloh je uveden text „Úhrady za užívání nezúčtovatelné s nájemci/vlastníky“ pro položky, které nejsou součástí vyúčtování zálohových plateb. Pouze k položce Příspěvek dlouhodobé zálohy zasíláme Vyúčtování dlouhodobé zálohy samostatně koncem měsíce března dle stanov čl.8, odst.3).

Ve smlouvě o zajišťování správy společných částí domu č. III , bodu 8 je SVJ povinno platit správci zálohu na správní poplatek. Poplatek za správu lze každoročně navýšit o průměrnou míru inflace podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu a v případě dalších změn vyplývajících ze změn zákonů. Změnu měsíčního předpisu záloh jsme Vám zaslali i s informací o úpravě dle inflace, a to v průvodním dopisem ze dne 24.1.2022. Poplatek za správu byl navýšen o 3,8 %.

Zálohy na služby v SVJ má společenství jako poskytovatel služeb se správcem ujednány a na shromáždění schváleny.

 

 

 

 

Tento článek je osobním názorem autora a nejedná se o odborný text. K článku se váže řada dalších dokumentů a informací, které není možné kompletně zveřejnit. Když budete něco potřebovat, můžete se na mně kdykoliv obrátit.